40 Gợi ý sử dụng Cohota LMS trong Lớp học trực tiếp

40 Gợi ý sử dụng Cohota LMS trong Lớp học
Các mẹo và thủ thuật hữu ích từ các nhà giáo dục sử dụng Cohota để thúc đẩy việc học trực tiếp.

 1. Tạo các cuộc đối thoại sâu hơn bằng cách yêu cầu người học đăng suy nghĩ của họ bằng Thảo luận; điều này mang lại cho những người học có thể quá nhút nhát để nói lên tiếng nói của mình trong lớp.

 2. Sử dụng Thảo luận để mở đầu giờ học.

 3. Tạo “cuộc dạo chơi trong phòng trưng bày” ảo với các hiện vật kỹ thuật số bằng Thảo luận, mang đến cho người học một nơi để trưng bày tác phẩm của họ một cách tự hào.

 4. Chia sẻ lời nhắc nhở trong Cohota hoặc hiển thị trên bảng và yêu cầu người học làm việc độc lập. Đặt giới hạn thời gian để biến nó thành một hoạt động truyền ý thức thú vị.

 5. Sử dụng Thảo luận để đánh giá cuối bài bằng cách giao chủ đề cho các nhóm và yêu cầu họ tạo nội dung và chia sẻ với cả lớp.

 6. Yêu cầu học sinh xem video và ghi lại suy nghĩ của mình, xác định chủ đề hoặc ý chính, hoặc trả lời các câu hỏi liên quan.

 7. Sử dụng Thảo luận để ngươi học cùng nhau làm bài tập hay đặt câu hỏi trước khi đến lớp, xây dựng cho người học kỹ năng làm việc nhóm. Ngoài ra có thể tạo các buổi phản biện cho người học trước khi đến lớp.

 8. Bắt đầu lớp học với một bài kiểm tra nhanh để đánh giá sự hiểu biết về nội dung của ngày hôm trước để định hướng bài học cho ngày hôm đó.

 9. Sử dụng Câu đố làm công cụ khảo sát để thu thập thông tin đầu vào từ lớp học.

 10. Đăng đề cương bài tập ( Rubric) trong Cohota và yêu cầu người học đánh giá và kiểm tra lại bài làm trước khi gửi bài làm của mình.

 11. Sử dụng Câu đố để cho học sinh thấy họ đã phát triển bao nhiêu bằng cách so sánh kết quả ở đầu và cuối thời gian buổi học, khóa học.

 12. Sử dụng Câu đố cho các ghi chú có hướng dẫn, chẳng hạn như KWLHs (bí quyết muốn học)

 13. Dễ dàng sắp xếp và trình bày thông tin kỹ thuật số từ SMARTBoards và / hoặc các công cụ như Nearpod.

 14. Sử dụng Danh sách việc cần làm và lịch để học sinh luôn ngăn nắp khi bắt đầu mỗi ngày học.

 15. Loại bỏ tình trạng hỗn độn tài liệu bằng cách sử dụng Cohota làm đề cương hoặc sổ ghi chép tương tác, nơi người học có thể xem một mô-đun và tiến trình thông qua bài học bằng cách sử dụng nút “tiếp theo”, cho dù mọi người đang học cùng nhau hay người học có thể học tập nhanh hay chậm hơn.

 16. Tạo một chương trình học tập hàng tuần với các liên kết để học sinh có thể truy cập trong lớp học hoặc ở nhà với phụ huynh.

 17. Người học có một Công cụ lập kế hoạch kỹ thuật số mà họ có thể truy cập trong lớp học hoặc ở nhà bằng cách sử dụng lịch, Danh sách việc cần làm và giáo trình.

 18. Sinh viên có thể hoàn thành bài tập trong lớp bằng các công cụ của Google hoặc Microsoft.

 19. Tiến hành “kiểm tra” hàng ngày hoặc hàng tuần cho phép người học tạm dừng và suy xét để hỗ trợ về các cảm xúc xã hội / tình cảm của người học. Cho phép họ lựa chọn cách họ muốn chia sẻ cảm xúc của mình, cho dù đó là viết, đánh máy, ghi âm hoặc quay video.

 20. Tạo một hệ thống mặt cười để người học có thể báo cáo trạng thái xã hội-cảm xúc của họ trong một câu hỏi nổi bật hoặc để kiểm tra sự hiểu biết của riêng mình.

 21. Sử dụng biểu tượng cảm xúc và các nút để trình bày trực quan cho những học viên nhỏ tuổi không biết đọc và yêu cầu họ làm theo bài học.

 22. Yêu cầu học sinh tự hoàn thành bài tập; sử dụng đồ họa dấu hiệu dừng trên một trang hoặc hình ảnh được nhúng vào Mô-đun để chỉ rõ điểm xuất phát và điểm dừng.

 23. Sử dụng LMS để đánh giá thời gian thực khi nộp bài.

 24. Khi dạy ngôn ngữ, hãy yêu cầu người học ghi lại các bài tập video hoặc âm thanh và gửi qua Cohota. Không cần phải kéo từng người học ra khỏi lớp học để luyện và chỉnh sửa phát âm!

 25. Tạo video bằng Cohota Audio và yêu cầu người học xem một loạt video dựa trên nhu cầu hoặc sở thích cụ thể của họ; yêu cầu họ ghi lại phản hồi của họ bằng kỹ thuật số trong Cohota hoặc bằng giấy và bút chì.

 26. Bỏ các bản in trên giấy, thay vào đó dùng tài liệu trên thiết bị, vừa có thể lưu trữ và tiết kiệm chi phí.

 27. Yêu cầu người học tạo sổ ghi chép kỹ thuật số hoàn toàn hoặc một phần trong một mô-đun của Cohota; những sổ ghi chép này có thể chứa ghi chú, bài tập và hoạt động, giống như sổ ghi chép bình thường, nhưng đơn giản hóa quá trình chấm điểm.

 28. Sử dụng Hội nghị để giao tiếp với những người học đang học ở nhà và cho phép họ kết nối với các bạn học của mình thông qua video.

 29. Cung cấp các cách khác nhau để tiếp nhận tài liệu học tập để mang lại trải nghiệm công bằng, cho người học tự do tùy chọn đọc, xem video, nghe giáo viên đọc hướng dẫn - bất cứ điều gì hỗ trợ tốt nhất cho cách học của họ.

 30. Cung cấp sự đa dạng và thu hút người học bằng cách kết nối với các công cụ và nội dung hướng dẫn tương tác phổ biến.

 31. Cho phép người học thể hiện kiến ​​thức của mình theo một số cách, chẳng hạn như nhập câu trả lời của họ, chụp ảnh hoặc tải video lên

 32. Nhúng các liên kết vào Canvas để người học truy cập theo tốc độ của riêng họ, theo nhóm hoặc toàn bộ lớp học

 33. Yêu cầu người học cung cấp phản hồi mang tính xây dựng cho bài phát biểu hoặc hiệu suất của học sinh bằng cách sử dụng Thảo luận.

 34. Dễ dàng quản lý các dự án bằng cách cấp cho người học quyền truy cập vào hướng dẫn, phiếu đánh giá, đánh giá điểm kiểm tra, cộng tác nhóm, v.v., bên trong Cohota. Người học có thể tự xem các tài liệu này trong ngày học nếu cần.

 35. Khởi động việc học kết hợp trong Cohota bằng cách tạo Thông báo, tận dụng Lịch và thêm Mô-đun tài nguyên lớp học để người học có thể truy cập những gì họ cần từ mọi nơi.

 36. Sử dụng Nhóm để có các nhóm làm việc cộng tác trong các dự án và nhiệm vụ. Đăng một video ngắn giải thích các bài tập hoặc cách giải quyết các vấn đề để người học có thể tiến bộ theo tốc độ của riêng mình.

 37. Tạo các trạm học tập tương ứng với Mô-đun trong Cohota, cho phép người học di chuyển quanh phòng và hoàn thành các bài học mà họ quan tâm, sử dụng cả vật liệu kỹ thuật số và đồ vật.

 38. Tạo các trạm đọc và yêu cầu người học đăng phản ánh của họ về bài đọc bằng âm thanh hoặc Thảo luận, hoặc thể hiện khả năng hiểu của họ trong các Câu đố.

 39. Chia người học thành các nhóm thông thạo và yêu cầu họ hoàn thành một Lộ trình được chỉ định phù hợp với mức độ hiểu biết của họ.

 40. Sử dụng Hội nghị để giao tiếp với những người học đang học ở nhà và cho phép họ kết nối với các bạn học của mình thông qua video.
  .

2 Likes