Các phương pháp hay cho kỳ kiểm tra/ thi trong LMS- Cohota bằng cách sử dụng Quizzes

Nếu trong quá trình dạy học Thầy/ cô đã sử dụng Quizzes để giao cho bài tập về nhà cho các em học sinh. Đồng thời thầy/ cô chắc chắn rằng tất cả học sinh sẽ có quyền truy cập vào máy tính tại thời điểm diễn ra kỳ kiểm tra/ thi. Và bài kiểm tra/ thi của thầy/ cô chủ yếu là trắc nghiệm và câu trả lời ngắn thì có thể xem xét sử dụng Quizzes cho bài đánh giá. Nếu không, thì thầy/ cô nên cho các em học sinh thi tự luận sau đó nộp bài bằng cách nộp file, chụp hình bài làm hay điền vào khung trực tiếp.

Những điều nên biết khi sử dụng Quizzes?

  • Điều đầu tiên, phải tìm hiểu thêm về cách kiểm soát quyền truy cập cho các tệp sẽ cần đính kèm trong bài kiểm tra/ thi để đảm bảo học sinh không có quyền truy cập vào các phần này của kỳ thi quá sớm hoặc quá muộn.

  • Tự làm quen với các hướng dẫn học sinh làm bài thi Quizzes để hiểu các học sinh trải nghiệm thế nào. Nhớ là đưa ra Hướng dẫn sớm nhé!

  • Hãy xem xét đến các thiết bị học tập của các em học sinh xem có phù hợp với bài đánh giá dạng Quizzes không.

CÁCH TẠO BÀI KIỂM TRA BẰNG QUIZZES

Hướng dẫn Quizzes
Ngoài các hướng dẫn chung, hãy đảm bảo cung cấp cho học sinh cách để liên hệ với thầy/cô hay người được phân quyền nếu có sự cố về đường truyền khi làm bài thi và hãy mô tả kế hoạch dự phòng trong hướng dẫn của bạn nhé!

Tùy chọn Quizzes
Bạn tìm hiểu thêm tại đây

**Bỏ chọn Cho phép học viên nhìn thấy đáp án đề kiểm tra (Các câu trả lời sai sẽ được đánh dấu trong phần Phản hồi dành cho học viên)"

Nếu thầy/ cô muốn đưa ra một khung thời gian linh hoạt hơn để học sinh nộp bài thi, nhưng hãy đảm bảo rằng tất cả học sinh đều có cùng thời hạn hoàn thành, hãy sử dụng tính năng Thời gian giới hạn (được chỉ định bằng phút). Hệ thống sẽ nhắc nhở học sinh khi thời gian làm bài còn 5 phút.

Nếu thầy/ cô muốn đặt một ngày và khoảng thời gian cụ thể cho tất cả học sinh tham gia kỳ thi, hãy dùng Thời gian cho nộp bài, vài cài đặt sẵn Bắt đầu từCho đến khi

image

Việc cài đặt Thời gian giới hạn, Thời gian cho nộp bài, vài cài đặt sẵn Bắt đầu từCho đến khi thì hệ thống sẽ cũng sẽ cập nhật cho thầy/ cô biết thời gian học sinh nộp bài ( ai sớm hơn). Hoặc nếu thầy/ cô muốn biết học sinh nào nộp bài trễ thì " Cho đến khi" sẽ trợ giúp việc này.

Xem sơ đồ để tổng quan về mối quan hệ của ngày khả dụng với ngày đến hạn và thời hạn.

Cho phép thêm thời gian hoặc nhiều lần làm bài kiểm tra cho từng học sinh

Mục điều chỉnh đề kiểm tra này cho phép thầy/ cô cấp thêm thời gian cho những học sinh có nhu cầu.

Nếu đang sử dụng bài kiểm tra tính giờ, có thể thêm thời gian cho từng học sinh cụ thể.
Thầy/ cô hãy đảm bảo rằng thời gian cho thêm sẽ không quá hạn thời gian Cho đến khingày mà bạn cài đặt. Vì hệ thống sẽ buộc học sinh nộp bài ngay khi hết hạn Cho đến khi ngày bạn cài đặt lúc đầu, cho dù thầy/ cô đã thêm thời gian.

Nếu dùng Bắt đầu từCho đến khi để giới hạn thời gian thi, có thể tạo nhóm thứ 2 cho những thí sinh cần thêm thời gian kiểm tra/ thi bằng Gán cho.

Cài đặt câu hỏi

Ở trên Câu hỏi, chọn đúng loại câu hỏi.

Hệ thống sẽ không tự động lưu, vì vậy hãy đảm bảo nhấp vào Cập nhật câu hỏi khi thực hiện xong các thay đổi đối với câu hỏi, sau đó nhấp vào Lưu khi hoàn tất việc chỉnh sửa câu hỏi. Xem trước bài kiểm tra/ thi và nhấp vào Lưu và Xuất bản.

Cài đặt các chính sách đăng điểm

Theo mặc định, Chính sách Đăng điểm của khóa học được đặt thành thủ công, có nghĩa là điểm sẽ không được công bố cho học sinh cho đến khi người có ai đó chọn Đăng điểm. Tuy nhiên, thầy/ cô có thể thay đổi Chính sách Đăng điểm. Chính sách đăng điểm kiểm tra/ thi vẫn giữ nguyên hiệu lực tại thời điểm bắt đầu bài kiểm tra/ thi, chứ không phải tại thời điểm chấm điểm. Vì vậy, điều cần thiết là phải đặt chính sách đăng điểm một cách chính xác trước khi xuất bản bài kiểm tra/ thi. Để xác nhận Chính sách Đăng điểm cho khóa học, hãy đi tới Sổ điểm, nhấp vào biểu tượng Cài đặt (bánh răng) ở ngoài cùng bên phải của trang và nhấp vào Chính sách Đăng điểm.
Nếu cần thay đổi chính sách đăng bài từ Tự động sang Thủ công cho một bài kiểm tra/ thi cá nhân sau khi học sinh đã nộp bài, thầy/ cô cần thực hiện bước bổ sung là vào Sổ điểm, tìm bài tập, nhấp vào dấu ba chấm và chọn ‘Ẩn điểm’.

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG VÀ SAU KỲ KIỂM TRA/ THI

Trang Kiểm duyệt bài kiểm tra này cho phép cấp thêm lần thử bài kiểm tra/ thi cho những học sinh cần nó (ví dụ: nếu họ không thể đính kèm tài liệu phù hợp kịp thời trước khi bài kiểm tra/ thi được tự động gửi)
Nếu học sinh được thực hiện thêm một lần thử sau khi ngày Bắt đầu từ và ngày Cho đến khi quá hạn, thầy/ cô sẽ cần phải chọn chỉnh sửa, chọn Mở khóa thủ công đề kiểm tra cho lần thử tiếp theo

image

Đây là một số phương pháp hay cho kỳ kiểm tra/ thi trong LMS- Cohota bằng cách sử dụng Quizzes, Quý thầy/ cô thử áp dụng nhé!

1 Likes