Cách để học sinh sử dụng Lịch?

Cách để học sinh sử dụng Lịch?

Lịch là một cách tuyệt vời để xem mọi thứ bạn phải làm cho tất cả các khóa học của mình ở một nơi. Bạn có thể xem các sự kiện lịch theo ngày, tuần, tháng hoặc danh sách chương trình làm việc. Lịch cũng bao gồm quyền truy cập vào Trình lập lịch, là một công cụ lập lịch tùy chọn trong Canvas.

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi tùy chọn ngôn ngữ hoặc đất nước mình sinh sống, thì ngày bắt đầu của tuần trên Lịch cũng có thể thay đổi. Một số ngôn ngữ hoặc đất nước nhất định sẽ thay đổi ngày bắt đầu của tuần trên Lịch thành Thứ Hai hoặc Chủ nhật.

1. Mở Lịch
image

 • Trong thanh Điều hướng chung, nhấp vào biểu tượng Lịch.

2. Xem Lịch
image

 • Lịch trải dài tất cả các khóa học và hiển thị thông tin cho từng khóa học và nhóm mà bạn đã đăng ký.
 • Trong thanh điều hướng, bạn có thể chọn xem lịch ở chế độ xem Tuần, Tháng hoặc Chương trình làm việc [1].
 • Bạn có thể xem cửa sổ lịch [2]. Theo mặc định, lịch xuất hiện trong chế độ xem Tháng.
 • Thanh bên [3] hiển thị lịch xem nhanh, danh sách các khóa học và nhóm của bạn cũng như các mục chưa xác định cho các khóa học và nhóm của bạn.

2.1 Thêm các sự kiện vào Lịch

 • Ở chế độ xem, Lịch hiển thị mọi nhiệm vụ hoặc sự kiện đã được thêm vào lịch.

 • Bạn có thể thêm sự kiện và mục việc cần làm vào lịch cá nhân của mình bất kỳ lúc nào trong thanh điều hướng bằng cách nhấp vào nút Thêm.

2.2 Xem danh sách trong Lịch

 • Mỗi lịch cá nhân, khóa học và nhóm được xác định bằng một màu riêng biệt hiển thị trên lịch. Các mục trong lịch được liên kết cho mỗi khóa học hoặc nhóm hiển thị khi được chọn trong chế độ xem lịch [1].
 • Theo mặc định, 10 lịch học đầu tiên và lịch nhóm sẽ được chọn và xuất hiện trong danh sách lịch. Để ẩn lịch, hãy nhấp vào hộp bên cạnh tên của lịch [2].
 • Lưu ý: Canvas sẽ chỉ định một màu tùy ý cho mỗi lịch trừ khi một màu tùy chỉnh được chọn. Mỗi lịch có 15 màu mặc định, nhưng bạn có thể chèn mã Hex để tạo bất kỳ màu nào bạn chọn. Màu sắc đặt trong thẻ khóa học cũng cập nhật trong lịch.
  24 / 5.000

2.3 Xem danh sách sự kiện chưa xác định

 • Ở mục Undated sẽ hiển thị cho bạn danh sách các sự kiện và nhiệm vụ không ghi ngày tháng. Các bài tập và sự kiện sẽ được phân biệt bằng các biểu tượng và theo màu lịch cá nhân, khóa học hoặc nhóm.

3. Xem lịch theo Tháng


 • Trong chế độ xem Tháng, hãy nhấp vào các nút mũi tên [2] để di chuyển từ tháng này sang tháng khác. Để xem các sự kiện cho ngày hiện tại, hãy nhấp vào nút Hôm nay [1].
 • Để xem một ngày cụ thể, hãy nhấp vào liên kết [3] và nhập ngày [4] hoặc chọn một ngày từ lịch [5].

3.1 Xem Bài tập và Sự kiện

 • Bài tập được hiển thị bằng một biểu tượng bên cạnh tiêu đề bài tập. Biểu tượng phản ánh loại công việc: Việc cần làm [1], Bài tập [2] hoặc Sự kiện [3]. Các mục không được phân loại với ngày việc cần làm có thể hiển thị trong lịch của một khóa học.
 • Mỗi mục trên lịch được mã hóa màu để phù hợp với các khóa học hoặc lịch trong thanh bên.
 • Để xem chi tiết đầy đủ cho một nhiệm vụ hoặc sự kiện, hãy di chuột qua mục [4].

 • Các bài tập trên lịch cũng có thể bị gạch bỏ [5], đây là một cách đơn giản để theo dõi các bài tập. Bài tập bị gạch bỏ sau khi bài tập đã được nộp. Tuy nhiên, các bài tập đã được cho điểm nhưng không có bài nộp thực tế sẽ không bị gạch bỏ.

3.2 Xem các Bài tập và Sự kiện đã Kết thúc

 • Chế độ xem lịch của bạn có thể hiển thị toàn bộ bài tập và tiêu đề sự kiện như một phần của mục nhập lịch.
 • Chế độ xem lịch này chỉ khả dụng ở chế độ xem Tháng và chỉ tổ chức của bạn mới có thể kích hoạt.
 • Chế độ xem và tiêu đề sự kiện được bao bọc cho phép bạn xem toàn bộ mục lịch mà không cần phải di chuột qua tiêu đề.

4. Xem lịch theo Tuần

 • Để xem lịch theo tuần, hãy nhấp vào nút Tuần.
 • Chế độ xem Tuần hiển thị tất cả các mục lịch theo ngày và giờ.
 • Lưu ý: rằng một số bài tập có thể đến hạn vào lúc 11:59 tối, xuất hiện ở cuối chế độ xem lịch.

5. Xem lịch theo Chương trình

 • Để xem tất cả các mục lịch của bạn ở định dạng chương trình làm việc, hãy nhấp vào nút Chương trình
1 Likes