Cách sử dụng cohota để tạo bộ đề và khảo sát, bộ câu hỏi và tạo đề kiểm tra/ thi

CÁCH SỬ DỤNG COHOTA ĐỂ TẠO BỘ ĐỀ VÀ KHẢO SÁT, BỘ CÂU HỎI VÀ TẠO ĐỀ KIỂM TRA/ THI

Giới thiệu

Cohota có tính năng Tạo bộ đề và khảo sát có khả năng cho phép người hướng dẫn soạn các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi mở khá dễ dàng. Nó cũng cho phép hỗ trợ các câu hỏi so sánh và tạo các câu hỏi trống để điền vào.

Các tùy chọn Trắc nghiệm cho phép bạn kiểm soát thời điểm cho mỗi bài kiểm tra/ thi, nội dung nào được phát hành cho học sinh và cách trình bày đánh giá cho học sinh.

Xuyên suốt hướng dẫn này, tất cả các bài đánh giá được gọi là “Tạo bộ đề và khảo sát” vì đó là ngôn ngữ mà Cohota sử dụng cho công cụ này.

TẠO BỘ ĐỀ VÀ KHẢO SÁT TRONG COHOTA

Nhấp vào Tạo bộ đề và khảo sát trên điều hướng bên trái trong trang Cohota của bạn.

Screen Shot 2021-10-26 at 19.43.50

Nhấp vào + Bộ đề và khảo sát ở phía bên phải.
Screen Shot 2021-10-26 at 19.43.58

Khi Bộ đề và khảo sát được tạo, bạn sẽ được chuyển hướng đến màn hình biên tập Thêm đề hoặc khảo sát mới. Điều quan trọng nhất để hiểu về các Bộ đề và khảo sát là nó được tổ chức thành hai tab: (1.) Chi tiết và (2.) Câu hỏi . Chi tiết là nơi tất cả các cài đặt, bản trình bày, giới hạn và ngày tháng được định cấu hình. Câu hỏi là nơi bạn tạo các câu hỏi riêng lẻ.

Screen Shot 2021-10-26 at 19.45.17

Định cấu hình Chi tiết của Bộ đề và khảo sát và cách cài đặt

Để định cấu hình chi tiết Bộ đề và khảo sát , hãy chọn các tùy chọn bạn định sử dụng bên dưới.

Screen Shot 2021-10-26 at 19.45.59

(a.) Đây là trường hướng dẫn đề kiểm tra . Văn bản được bạn đưa vào đây sẽ là hướng dẫn cụ thể, giúp cho học sinh có những chuẩn bị tốt để làm bài kiểm tra. Bạn cần ghi rõ hướng dẫn cho học sinh cụ thể từ về phương thức kiểm tra và có thể sử dụng thiết bị nào tham gia kiểm tra.
(b.) Đây là nơi bạn có thể đặt Dạng đề kiểm tra và Nhóm bài tập. Cohota cho phép bạn tạo các Bộ đề và khảo sát có phân loại hoặc không được phân loại. Đối với một bài kiểm tra, hãy đảm bảo đặt nó thành Đề kiểm tra có chấm điểm . Nhóm Bài tập rất quan trọng nếu bạn sử dụng Cohota để chấm điểm tổng thể. Đảm bảo đặt bài kiểm tra trong nhóm bài tập tương ứng để nó có trọng số chính xác đối với các bảng điểm cuối cùng.

Screen Shot 2021-10-26 at 19.46.26

(c.) Xáo trộn câu trả lời: được thiết kế để xáo trộn bản hiển thị đề của học sinh khi làm bài so với bản gôc do giáo viên tạo ra. Việc xáo trộn diễn ra đối với tất cả các câu hỏi có chứa nhiều phương án trả lời (câu hỏi Trắc nghiệm hoặc câu hỏi chọn từ).
Thời gian giới hạn được dự định là khoảng thời gian thực thi cho bài kiểm tra. Bạn có thể cài đặt thời gian cụ thể để học sinh bài thi(Tính theo phút). Điều quan trọng cần biết về trường này là nó sẽ tự động gửi / đóng bài nộp của học sinh ngay khi thời gian làm bài kết thúc. Đảm bảo dành thêm thời gian cho việc này nếu bạn đang mong đợi học sinh nộp tệp hoặc hình ảnh phản hồi từ thiết bị của chính họ.

(d.) Bạn có thể cho phép học sinh thử nhiều lần trong toàn bộ bài kiểm tra (không phải từng câu hỏi một). Điều này sẽ không phù hợp cho bài kiểm tra cuối khóa, nó chỉ phù hợp khi bạn cho học sinh làm bài tập.

(e.) Nội dung này tập trung vào tất cả các cài đặt liên quan đến việc Cho phép học viên nhìn thấy đáp án đề kiểm tra (Các câu trả lời sai sẽ được đánh dấu trong phần Phản hồi dành cho học viên) . Hãy cẩn thận với trường này và đảm bảo rằng nó phản ánh những gì bạn thực sự muốn bài kiểm tra của mình thực hiện. Trừ khi bạn thực sự hiểu các tùy chọn, chúng tôi khuyên bạn nên bỏ chọn tất cả các hộp để nó không tiết lộ thông tin ngoài ý muốn, cũng như tránh việc tiết lộ sớm đáp án bài kiểm tra trước khi tất cả học sinh của bạn đã hoàn thành bài.

(f.) Cho phép học sinh xem một câu hỏi được trình bày tại một thời điểm. Điều này có thể sẽ gây khó khăn cho học sinh trong việc làm bài một cách tổng thể hoặc xem lại các câu hỏi đã làm qua trước đó. Vì vậy, hãy cân nhắc trước khi chọn vào tính năng này.

Screen Shot 2021-10-26 at 19.46.57

(g.) Hạn chế truy cập bài kiểm tra cho phép bạn yêu cầu mã truy cập hoặc lọc địa chỉ IP trong bài kiểm tra đánh giá.Tính năng này giúp cho đề kiểm tra được tăng thêm tính bảo mật. Chúng được thiết kế cho các môi trường đánh giá có giám sát và chúng tôi không khuyến khích nó cho hầu hết các trường hợp tại môt số trường.

(h). Chỉ định cũng giống với mục chỉ định trong phần Bài Tập về tính năng. Ngoài ra, mục “bắt đầu từ” và “Cho đến khi” được thiết lập để trở thành ngày hiển thị thực tế cho Bài kiểm tra. Sử dụng điều này một cách thận trọng. Học sinh sẽ không thể xem bài kiểm tra ngoài những ngày được chỉ định. “Thời gian nộp bài” cho phép học sinh làm bài kiểm tra trong những ngày quy định và thông báo “Thời gian nộp bài” để biết kỳ vọng thời hạn cuối cùng để học sinh nộp bài. Điều này cũng cho phép sinh viên nộp bài vào “muộn” và sổ điểm sẽ đánh dấu phù hợp cho giảng viên để đáp ứng các chính sách và kỳ vọng của riêng họ.

Nhấp vào Lưu để lưu tiến trình của bạn trên Tùy chọn Câu hỏi. Nếu nó điều hướng khỏi trang đó, hãy nhấp lại vào Chỉnh sửa từ trang đích của bài kiểm tra.

Thêm câu hỏi

Điều hướng khỏi Chi tiết và nhấp vào Câu hỏi.

Screen Shot 2021-10-26 at 19.47.25

Các câu hỏi được chia thành các Câu hỏi mới và Nhóm câu hỏi mới và tìm câu hỏi.
Nhóm câu hỏi mới là tập hợp các mục câu hỏi cho phép giáo viên lựa chọn số lượng câu hỏi nhất định từ nhóm câu hỏi đã tạo.

Screen Shot 2021-10-26 at 19.47.50

Đối với các loại câu hỏi, Cohota cho phép những điều sau đây được liên kết trong danh sách liên kết với Hướng dẫn Cohota có liên quan về loại câu hỏi cụ thể đó.

Lưu ý: Không phải tất cả các loại câu hỏi đều có thể truy cập được đối với những học sinh có nhu cầu về khả năng tiếp cận. Khi bạn soạn bài đánh giá của mình, hãy lưu ý xem học sinh của bạn sẽ có những nhu cầu hoặc rào cản cụ thể nào dựa trên việc xây dựng bài đánh giá của bạn. Đặc biệt lưu ý về cách bạn sử dụng văn bản (và biểu tượng) và hình ảnh. Ngoài ra, không phải tất cả các loại đánh giá đều được hỗ trợ trên tất cả các thiết bị. Nếu có thể, hãy hướng dẫn sinh viên/học sinh của bạn sử dụng Laptop hoặc PC với trình duyệt máy tính để bàn đầy đủ tính năng.

Screen Shot 2021-10-26 at 19.48.15

Các loại câu hỏi sẽ tự động cho điểm dựa trên thông tin bạn cung cấp cho Cohota về câu trả lời đúng hoặc phạm vi câu trả lời được chấp nhận. Loại câu hỏi “Trả lời bằng tập tin” hoặc “câu hỏi tiểu luận” sẽ yêu cầu bạn chấm điểm theo cách thủ công bằng cách sử dụng Speed Grader. Điểm câu hỏi và phản hồi sẽ được công bố sau khi việc chấm điểm thủ công hoàn thành.

Khi bạn hoàn thành việc soạn các câu hỏi của mình, hãy nhấn cập nhật câu hỏi. Khi nhấn Lưu, bạn có thể phải nhập lại vào Chỉnh sửa từ trang đích của bài kiểm tra.

Khi bạn đã sẵn sàng hoàn thành bài kiểm tra của mình, hãy nhấp vào Lưu Xuất bản.

Xem trước bài kiểm tra của bạn

Xem trước Bài kiểm tra của bạn là cách tốt nhất để mô phỏng những gì học sinh sẽ trải qua với bài đánh giá của bạn trước khi phát hành. Nhấp vào Xem trước từ một trong các liên kết trên trang đích.

Screen Shot 2021-10-26 at 19.48.49

Khi bạn đã xem trước bài kiểm tra của mình và bạn đã thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào có liên quan, hãy nhấp vào Xuất bản để hoàn thành bài đánh giá của bạn. Bài kiểm tra bây giờ sẽ phát hành dựa trên các cài đặt và thông số ngày bạn đã chỉ định trong Chi tiết bài kiểm tra .

Chấm điểm câu hỏi của bạn và cung cấp phản hồi

Đảm bảo kiểm tra Chính sách đăng điểm trước khi bắt đầu chấm điểm. Điều này sẽ xác định xem học sinh nhận được kết quả của mình một cách tự động (khi bạn chấm điểm) hay cuối cùng là tất cả cùng nhau.

Nếu bạn cần sửa điểm ở cấp độ câu hỏi (thay vì một mục riêng lẻ), bạn có thể sử dụng tính năng điểm fudge . Nếu vì lý do nào đó, bạn nhận thấy rằng mình cần xóa câu hỏi và chấm điểm lại các câu trả lời của học sinh cho phù hợp, hãy tham khảo tài liệu về cách phân loại lại các câu đố .

Cohota cũng cho phép bạn xem nhật ký bài kiểm tra cho các hoạt động của học sinh khi thực hiện một bài kiểm tra.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hướng dẫn Cohota liên quan đến Đề kiểm tra .

Cohota cũng cho phép bạn xem nhật ký bài kiểm tra cho các hoạt động của học sinh liên quan đến một đánh giá nhất định.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hướng dẫn Cohota liên quan đến Câu đố .

Các câu hỏi thường gặp và các khuyến nghị cụ thể

Học sinh của tôi có thể làm bài đánh giá trên thiết bị di động như điện thoại hoặc máy tính bảng không?

=> Chúng tôi khuyên bạn không nên tạo điều kiện cho các bài đánh giá của mình thông qua thiết bị di động. Hướng dẫn sinh viên của bạn sử dụng trình duyệt có đầy đủ tính năng trên máy tính để bàn để giảm thiểu và các vấn đề tương thích có thể phát sinh do các loại câu hỏi và kết nối.

Làm cách nào để cho học sinh thử thêm nếu có sự cố?

Sau khi Bài kiểm tra được xuất bản, bạn có thể kiểm duyệt bài kiểm tra để thêm nỗ lực cho từng học sinh.

Làm cách nào để có thêm thời gian cho những học sinh có chỗ ở từ dịch vụ hỗ trợ học sinh?

=> Sau khi Bài kiểm tra được xuất bản, bạn có thể kiểm duyệt bài kiểm tra để thêm thời gian có thể dùng làm chỗ ở cho những sinh viên cụ thể thông qua Dịch vụ Hỗ trợ Sinh viên.

Làm thế nào để tôi có thể tạo các bài kiểm tra bao gồm: bài luận, sách màu xanh hoặc các mục trên giấy?

=> Hầu hết các trường hợp này có thể được giải quyết bằng cách sử dụng các bài luận, câu trả lời ngắn và câu hỏi phản hồi tải lên tệp. Câu hỏi trả lời tải lên tệp đặc biệt cho phép bạn chấm điểm các câu trả lời bằng trình xem tài liệu và các tính năng chỉnh sửa nội tuyến trong SpeedGrader.

Làm thế nào tôi có thể sao chép các bài kiểm tra bao gồm trắc nghiệm, điền từ, câu trả lời ngắn, đối chiếu và đúng/sai?

=> Hầu hết các loại câu hỏi cụ thể này đều có sẵn trực tiếp trong công cụ soạn câu hỏi trên Cohota ở dạng tương tự.

Cảm ơn Quý Thầy/Cô!