Cách tạo bài kiểm tra tự luận

Xin cho mình hỏi cách tạo bài kiểm tra tự luận và cách thức học sinh nộp bài tự luận trên hệ thống Cohota? Nếu chấm xong thì học sinh có thể xem bài trên hệ thống bằng cách nào

@quyminh_nguyen, bài tập tự luận có thể nằm trong cả phần Bài tập (loại đánh giá chỉ có 1 yêu cầu) và phần Bộ đề và khảo sát (loại đánh giá có nhiều yêu cầu, nhiều câu hỏi)

Về khía cạnh tự luận thì có một số hình thức trên môi trường trực tuyến ví dụ như nộp dạng tập tin (hình ảnh, file word, pdf, video, link web,…), điền vào chỗ trống.
Học sinh có thể xem lại được các bài chấm được up lên lại bởi giáo viên trong phần bình luận.
Giáo viên cũng có thể download đồng loạt các bài nộp, chấm bài và upload ngược lên, hệ thống sẽ phân phối các bài chấm vào phần bình luận của từng học sinh tương ứng.