Chấm điểm bài tự luận của học sinh?

Tôi muốn dạy toán trên Cohota. Tôi cần giúp đỡ về cách chấm bài tự luận. Khi học sinh nộp bài tập tự luận, tôi mở SpeedGrader để xem bài học sinh và cho điểm, tôi muốn có một cô cụ nào đó giúp tôi sử dụng chỉnh sửa bài của học sinh để chấm điểm (như một cây bút đỏ).
Giải pháp 1. Tải file của học sinh về, dùng app chỉnh sửa hình ảnh, dùng Apple Pencil hoặc Wacom viết nhận xét vào bài. Sau đó vào mục comment gửi file đã sửa cho học sinh. Cách này mất thời gian vì tôi có rất nhiều bài học sinh cần chấm.

---->Tôi cần một công cụ để mở bài của học sinh và nhận xét luôn vào đó. Mong mọi người giúp tôi?

Hiện tại phiên bản của Cohota chưa có hỗ trợ công cụ comment trực tiếp. Nếu thầy dùng cá nhân, có thể thử sử dụng tài khoản tại canvas.instructure.com sẽ có hỗ trợ phần comment như trong hình (tuy nhiên chưa có tiếng Việt)

Một số cách khác là thầy có thể sử dụng các ứng dụng bên ngoài có hỗ trợ LTI cài vào Cohota như feedbackfruits.com hoặc để sinh viên nộp bài với link Google docs chẳng hạn ạ.