Chào mừng bạn đã tham gia cộng đồng Chuyển đổi số Cohota

Chào mừng bạn đã tham gia cùng cộng đồng Chuyển đổi số Cohota! Diễn đàn trao đổi kinh nghiệm Cohota nhằm giúp cộng đồng giáo viên, giảng viên, nhà đào tạo trao đổi, chia sẽ về các kinh nghiệm chuyển đổi số nói chung, và các thực hành hiệu quả với hệ sinh thái Cohota nói riêng. Bằng việc tạo tài khoản và khởi tạo thông tin hồ sơ của mình, các thành viên sẽ tạo cơ hội giao lưu của mình trên diễn đàn này. Diễn đàn được điều hành bởi các thành viên tích cực trong cộng đồng Cohota, được bổ nhiệm dựa trên uy tín mà thành viên đó thực hiện trên cộng đồng nhằm giúp đỡ và hỗ trợ các thành viên khác.

Các bài viết nằm trong các mục được kiểm duyệt bởi thành viên của cộng đồng Cohota thuộc về cộng đồng Cohota. Vì lợi ích chung của cộng đồng, các copy hoặc chia sẽ vui lòng ghi rõ nguồn forum.cohota.com.

2 Likes