Cho phép học sinh thêm / gắn thẻ đồng đội trong bài tập nhóm

Khả năng tạo Bài tập nhóm là một tính năng tuyệt vời bởi vì nó có thể cho phép có thể chấm điểm nhanh hơn dưới dạng nhận xét, phản hồi và điểm được hiển thị cho cả nhóm, sau khi bài tập đã được chấm điểm ( mà không cần sao chép/ dán điểm và nhận xét cho từng thành viên của nhóm).
Tuy nhiên, những nhóm này cần được tạo ra trước thời hạn. Trong nhiều trường hợp, học sinh muốn thay đổi thành viên nhóm hay có sự hoán đổi các thành viên nhóm thì Bài tập nhóm sẽ bị mất đi chức năng tuyệt vời này của nó.
Qua các trải nghiệm, tôi có đề xuất là nên tạo một tùy chọn dưới Bài tập nhóm để các em học sinh có thể tự chọn thành viên nhóm mà mình thích. Sau đó, khi học sinh đăng tải bài tập của mình lên họ có thể tự gắn thẻ/ hay thêm bạn cùng lớp vào ( lưu ý các bạn này phải có tài khoản khóa học trong Cohota rồi nhé!). Khi chấm điểm, phản hồi, bình luận chéo, và xếp hạng sẽ được chuyển đến các thành viên trong nhóm.