[Cohota H5P] - Tạo học liệu dạng Course presentation bên trong LMS Cohota

Course Presentation là gì?

"Course presentation" là loại nội dung trình bày Khóa học cho phép bạn tạo bản trình bày dựa trên slide về tài liệu học tập của mình. Các yếu tố như tiêu đề trang chiếu, liên kết, hình ảnh, âm thanh và video clip cũng như các loại câu hỏi khác nhau có thể được nhúng liền mạch ngay vào bản trình bày để mang lại trải nghiệm học tập phong phú hơn.

"Course presentation" có thể được sử dụng làm bài thuyết trình về khóa học hay giới thiệu, quảng cáo hoặc trình bày cho các đối tượng khác nhau, bao gồm sinh viên, giảng viên, nhân viên đào tạo hoặc công chúng.

Sử dụng công cụ H5P trên LMS tạo Course presentation

Bước 1 Đăng nhập vào tài khoản và ở trong phần quản trị viên, bấm vào dấu “+ Khoá học” để tạo một khóa học mới.

Bước 2 là đặt tên và mã tham chiếu tuỳ ý cho khóa học và sau đó chọn “Thêm khóa học” như hình vẽ dưới đây.

1.2

Bước 3 là vào khóa học vừa tạo, bấm chọn “Mô đun” và điền tên “Mô đun”, sau đó bấm vào “Thêm mô đun”.

Bước 4 ở khâu này sẽ bao gồm 4 thao tác cần thực hiện:

1. Bấm vào ô “+ Mô đun” ở góc phía trên phải màn hình của trang vừa tạo để thêm nội dung.

1.4

2. Lúc này chúng ta sẽ được 1 cấu trúc như ảnh dưới:

Nhấn vào dấu “+” ở góc phải trên sẽ hiện ra giao diện như hình dưới

Trong phần “Thêm Bài Tập” chọn “Công cụ bên ngoài” -> chọn H5P Cohota.

3. Nhập tiêu đề theo bố cục hiện ra và chọn “Tạo mới”

4. Sau đó chúng ta sẽ được một giao diện như hình ảnh dưới

Đặt tên tiêu đề và chọn loại tương tác là Courses presentation

Bắt đầu tạo nội dung slide bài giảng hoặc tải lên từ link có sẵn

Sử dụng thanh công cụ để có thể biên soạn bài giảng (Chèn chữ, liên kết, hình ảnh)

Cài đặt các tùy chỉnh

Behavioural settings: cài đặt hỗ trợ tăng sự tương tác:

 • Enable Retry (Bật nút thử lại).
 • Enable Show solution button (Bật nút hiện lời giải)
 • Automatically check answers after input (Tự động kiểm tra câu trả lời)
 • Case sensitive: học viên cần phải trả lời đúng chính xác như đáp án thì mới tính là đúng. Kể cả dấu câu, khoảng trắng, viết in hoa,…
 • Required all fields to be answerd before the solution can be viewed: bắt buộc khi tất cả các ô đều phải được điền thì học viên mới có thể xem đáp án (nếu cho phép hiện đáp án)
 • Put input fields on separate lines: thay vì nhập trực tiếp vào ô trống, học viên sẽ điền câu trả lời ở một dòng riêng.
 • Show confirmation diablog on Check (Hiện cửa sổ xác nhận khi bấm Kiểm tra)
 • Show confirmation diablog on Retry (Hiện cửa sổ xác nhận khi bấm Thử lại)
 • Accept minor spelling errors: khi học viên điền câu trả lời bị sai chính tả sẽ vẫn được chấp nhận là đúng với lỗi chính tả.

Tùy chỉnh văn bản/nội dung cho nút/nhãn tên/thông báo: tùy chỉnh các văn bản, nhãn tên, nhãn nút, thông báo mặc định cho học liệu.

Bước 5: Bấm nút lưu khi đã tạo xong

1.13

Lưu ý Giáo viên chỉ cần “Nhúng” để thêm vào hoạt động giảng dạy hoặc thêm dưới dạng bài tập có tính điểm cho học sinh thực hiện.

Cách cập nhật nội dung sau khi đã tạo xong

Bước 1 trong phần trang chủ chọn mục “Bài tập”

1.1

Chọn “Bài tập”

1.2

Giao diện sẽ hiện ra như bên dưới

Bước 2 Giáo viên chọn nút “H5P” trên thanh công cụ để thực hiện biên soạn.

1.4

Cửa sổ công cụ hiện ra

=> Chọn “Nhúng” để sử dụng học liệu có sẵn
=> Chọn “Tạo mới” nếu muốn biện soạn học liệu mới

Nếu “Tạo mới” Giáo viên nhập tiêu đề và chọn loại tương tác thích hợp để bắt đầu quá trình.

1.6

Tương tự các bước ở cách 1 nếu tạo mới:

Đặt tên tiêu đề và chọn loại tương tác là Courses presentation

Bắt đầu tạo nội dung slide bài giảng hoặc tải lên từ link có sẵn

Sử dụng thanh công cụ để có thể biên soạn bài giảng (Chèn chữ, liên kết, hình ảnh)

Cài đặt các tùy chỉnh

Behavioural settings: cài đặt hỗ trợ tăng sự tương tác:

 • Enable Retry (Bật nút thử lại).
 • Enable Show solution button (Bật nút hiện lời giải)
 • Automatically check answers after input (Tự động kiểm tra câu trả lời)
 • Case sensitive: học viên cần phải trả lời đúng chính xác như đáp án thì mới tính là đúng. Kể cả dấu câu, khoảng trắng, viết in hoa,…
 • Required all fields to be answerd before the solution can be viewed: bắt buộc khi tất cả các ô đều phải được điền thì học viên mới có thể xem đáp án (nếu cho phép hiện đáp án)
 • Put input fields on separate lines: thay vì nhập trực tiếp vào ô trống, học viên sẽ điền câu trả lời ở một dòng riêng.
 • Show confirmation diablog on Check (Hiện cửa sổ xác nhận khi bấm Kiểm tra)
 • Show confirmation diablog on Retry (Hiện cửa sổ xác nhận khi bấm Thử lại)
 • Accept minor spelling errors: khi học viên điền câu trả lời bị sai chính tả sẽ vẫn được chấp nhận là đúng với lỗi chính tả.

Tùy chỉnh văn bản/nội dung cho nút/nhãn tên/thông báo: tùy chỉnh các văn bản, nhãn tên, nhãn nút, thông báo mặc định cho học liệu.

Bấm nút “lưu” khi đã tạo xong

1.13

Lưu ý giáo viên chỉ cần “Nhúng” để thêm vào hoạt động giảng dạy hoặc thêm dưới dạng bài tập có tính điểm cho học sinh thực hiện.