[Cohota H5P] -Tạo học liệu dạng Video Interaction bên trong LMS Cohota

Video Interaction là gì?

Như chúng ta đã biết, video luôn được coi là một công cụ có khả năng kể chuyện và truyền tải thông điệp trực tiếp rất hiệu quả. Tuy nhiên, với video thông thường bạn sẽ chỉ ấn nút play và video sẽ chạy từ đầu đến cuối.

Còn đối với Video Interaction thì lại khác, đây là một định dạng video cho phép người xem điều hướng theo các cách khác nhau. Thông qua một vài tương tác như click trên màn hình, người xem có thể kiểm soát được nội dung họ muốn xem và tương tác ngay trên video.

Video Interactive cho phép người xem tương tác với nội dung video thông qua nhiều công cụ khác nhau tương tự như cách họ tương tác với nội dung web.

Sử dụng công cụ H5P trên LMS tạo Video Interaction

Có thể tạo 1 bài tập bất kì

Sau đó nhấn vào bài tập sẽ hiện lên giao diện

1.4

H5P được tích hợp trên tất cả các công cụ biên soạn. Giáo viên chọn nút “H5P” trên thanh công cụ để thực hiện biên soạn.

Lưu ý: Giáo viên có thể tìm thấy công cụ H5P ở phần mở rộng công cụ nếu H5P bị ẩn trong trường hợp có nhiều công cụ tích hợp.

Cửa sổ công cụ hiện ra:

  • Chọn “nhúng” để sử dụng học liệu có sẵn
  • Chọn “tạo mới” nếu muốn biện soạn học liệu mới

Nếu “Tạo mới” Giáo viên nhập tiêu đề và chọn loại tương tác thích hợp để bắt đầu quá trình.

1.6

*Biên soạn Video tương tác.

Nhập tiêu đề và chọn loại tương tác “ Video tương tác” sau đó thực hiện 3 bước cơ bản để thực hiện tạo một Video tương tác

Thêm Video bằng cách tải lên tệp video hoặc thêm liên kết đến video mong muốn.

7

Kéo thả một thành phần từ thanh công cụ đến vị trí định sẵn để thực hiện tương tác.

8

Các tương tác được tích hợp bao gồm:

10 Thêm một nhãn tên đi kèm với nút

11 Thêm một văn bản

12 Thêm một bảng

13 Thêm một liên kết

14 Thêm hình ảnh

15 Chọn một nhận định đúng

16 Trắc nghiệm một đáp án đúng

17 Trắc nghiệm nhiều đáp án đúng

18 Câu hỏi lựa chọn đúng/ sai

19 Câu hỏi yêu cầu điền vào chỗ còn trống

20 Bài tập kéo thả

21 Chọn từ khóa chính xác

22 Chọn từ còn thiếu vào chỗ trống

23 Thêm lựa chọn tua ngược đến thời gian video đặt trước

24 Thêm lựa chọn tua nhanh đến thời gian video đặt trước

Thao tác tiếp tục với việc tạo 1 câu hỏi trắc nghiệm tương tác:

*Biên soạn Trắc nhiệm nhiều đáp án.

25

Nhập “tiêu đề” và chọn loại tương tác “ Trắc nghiệm nhiều đáp án đúng” .

Trong phần cài đặt chi tiết sẽ yêu cầu thiết lập các mục Tiêu đề, Câu hỏi, Các đáp án( tích chọn những đáp án đúng),…

2.41

27

Cài đặt tương tác bao gồm:

  • Bắt đầu video tại.
  • Tự động phát video: video sẽ tự động phát khi mở bài tập.
  • Lặp lại video: khi video kết thúc sẽ có thể lặp lại.
  • Bật nút Thử Lại: khi học viên chọn sai đáp án thì có thể chọn “Thử lại” để trả lời lại câu hỏi.
  • Bật nút Hiện lời giải: khi bấm vào sẽ hiện ra đáp án đúng.

Cuối cùng, Bấm “Lưu” để hoàn thành quá trình.

Trên đây là một ví dụ về tương tác trắc nghiệm chọn một đáp án đúng, Giáo viên có thể thực hành thử nghiệm nhưng tương tác khác.

Lưu ý giáo viên chỉ cần “Nhúng” để thêm vào hoạt động giảng dạy hoặc thêm dưới dạng bài tập có tính điểm cho học sinh thực hiện.