Giới thiệu chuyên mục Cohota - H5P

Cohota - H5P là cloud dành cho kho học liệu H5P được địa phương hoá, do đó các kiến thức chia sẽ trong chủ đề này có nhiều tính địa phương hơn so với Cloud H5P tại h5p.com. H5P là một dự án nhằm cải tiến nội dung học tập trực tuyến dựa trên tương tác được phát triển tại Nauy, được Mozilla hỗ trợ về tài chính cũng như các cải tiến về kỹ thuật.