Giới thiệu chuyên mục Giao Diện Giới Thiệu Khoá Học Cohota

Giao diện giới thiệu khoá học Cohota là một hình thức giao diện đặc biệt nhằm triển khai các khoá học đại trà trực tuyến (MOOC) hoặc để tăng cường các thiết kế trải nghiệm cho người học. Chuyên mục nhằm giới thiệu các kiến thức xoay quanh các loại giao diện mà Cohota cung cấp