Giới thiệu chuyên mục Hội Thảo Trực Tuyến

Hội thảo trực tuyến (live conferencing) là một dịch vụ quan trọng cung cấp các lớp học ảo (Virtual classroom). Tại Cohota có rất nhiều dịch vụ live conferencing có thể được tích hợp và triển khai. Chủ đề nhằm chia sẽ kiến thức liên quan đến các hội thảo trực tuyến có thể được triển khai tại Cohota.