Giới thiệu chuyên mục Kiến Thức

Các nội dung trong chuyên mục Kiến Thức được kiểm định và duyệt bởi các thành viên của cộng đồng Cohota. Các chia sẽ hoặc copy lại xin vui lòng ghi nguồn forum.cohota.com vì lợi ích chung của cộng đồng.

  • Chuyên mục Kiến Thức nhằm chia sẽ các kiến thức về cách bắt đầu và sử dụng Cohota

  • Các câu hỏi thắc mắc xoay quanh việc sử dụng Cohota cũng được sắp xếp vào chuyên mục này

  • Các nội dung trong chuyên mục này được xem xét bởi các thành viên được trao quyền của Cohota. Các bài viết có thể được chỉnh sửa lại bởi đội ngũ Cohota để đảm bảo thông tin và kiến thức là đúng nhất.

  • Các nội dung trong mục này không chứa các thông điệp mang tính quảng cáo