Giới thiệu chuyên mục Sở Giáo Dục & Đào Tạo TP.HCM

Theo ký kết ngày 18/12/2020 giữa Trung tâm Dữ liệu ĐH Quốc gia TPHCM (VNU.DC) cùng Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục Sở GD-ĐT TPHCM, Cohota cung cấp hệ giải pháp toàn diện dành cho dạy học trực tuyến và dạy học kết hợp tại địa chỉ https://lms.hcm.edu.vn, kết nối với hệ thống quản lý của Sở.

Chuyên mục sẽ giới thiệu các thực hành liên quan đến hệ sinh thái các ứng dụng/dịch vụ và chương trình xây dựng năng lực thực hiện tại TP.HCM:

  • Các ứng dụng của LMS https://lms.hcm.edu.vn

  • Các công cụ, ứng dụng, website hay dịch vụ có thể cài đặt vào trong https://lms.hcm.edu.vn

  • Những kho học liệu, game có thể tích hợp vào https://lms.hcm.edu.vn

  • Các thực hành hiệu quả và/hoặc các chương trình xây dựng năng lực dành cho giáo viên, cán bộ quản lý chương trình tại TP.HCM