Graphic Organizers là gì? Tại sao giáo viên cần tìm hiểu về Graphic Organizers? Có bao nhiêu loại Graphic Organizers? - Phần 2

Graphic Organizer tích hợp cả văn bản và hình ảnh. Đây đã được khoa học chứng minh là một cách dạy và học hiệu quả. Sử dụng chúng có thể cực kỳ hữu ích cho cả giáo viên và học sinh vì chúng sẽ làm cho các bài học trở nên hấp dẫn hơn cũng như dễ hiểu hơn.*

Ở phần 1, Cohota đã có giới thiệu 5 loại Graphic Organizers, Nếu Quý thầy/ cô chưa xem qua phần 1 xin tìm hiểu tại đây.

GRAPHIC ORGANIZERS DÙNG CHO GIẢNG DẠY

6. Sơ đồ học tập

Sơ đồ học tập mô tả một cách trực quan những điểm cần rút ra - kỹ năng, ý tưởng, kiến thức - người học nên học được từ bài học. Nó thường cung cấp một cái nhìn cấp cao về bài học / khóa học sẽ được nghiên cứu và sự kết nối giữa các thành phần khác nhau của nó. Người học cũng có thể sử dụng bản đồ học tập trong lớp học để ghi chú.

Cách thực hiện

Bước 1: Ở giữa bản đồ, ghi chủ đề (tức là tên bài học hoặc bài học)

Bước 2: Lên ý tưởng và thông tin liên quan đến nó. Viết những điều này xuống các nhánh mọc ra từ trung tâm. Đảm bảo rằng bạn đặt chúng theo cách có ý nghĩa để giảng dạy hoặc theo một trình tự hợp lý xung quanh trung tâm.

Bước 3: Thêm kết nối giữa các phần tử này và thêm nhãn để làm nổi bật loại mối quan hệ giữa chúng.

7. Sơ đồ loại suy

Sơ đồ loại suy sử dụng phép loại suy để giúp người học xác định những điểm giống và khác nhau giữa một chủ đề mới và một chủ đề mà họ đã quen thuộc.

Cách thực hiện

Bước 1: Chọn một chủ đề / khái niệm mà người học đã biết và tương tự ở một số khía cạnh nhất định với chủ đề mới

Bước 2: Giới thiệu khái niệm mới và cho người học đọc và thảo luận

Bước 3: Sử dụng công cụ tổ chức hình ảnh tương tự, yêu cầu người học động não và viết ra những điểm giống và khác nhau giữa hai chủ đề.

Bước 4: Dựa vào bảng sắp xếp đồ họa đã hoàn thành, yêu cầu người học viết một đoạn mô tả ngắn gọn về chủ đề mới

8. Sơ đồ từ vựng

Công cụ này có thể được sử dụng để đánh giá kiến ​​thức từ vựng của học sinh. Bạn có thể tạo các trình tổ chức đồ họa bao gồm các yếu tố khác nhau để giúp học sinh học từ mới, đồng thời học các từ trái nghĩa và đồng nghĩa.

9. Sơ đồ giải quyết vấn đề

Sơ đồ giải quyết vấn đề có thể được sử dụng để cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề của học sinh. Nó giúp học sinh xác định và đánh giá các giải pháp cho các vấn đề.

Cách thực hiện

Bước 1: Xác định vấn đề và viết nó vào ô giải quyết vấn đề

Bước 2: Yêu cầu học sinh viết ra lý do ngay từ đầu các em cho rằng đó là vấn đề

Bước 3: Yêu cầu họ suy nghĩ về tất cả các giải pháp khả thi cùng với những ưu và nhược điểm liên quan đến chúng.

Bước 4: Khi họ chọn được giải pháp tốt nhất có thể, hãy yêu cầu họ liệt kê tất cả các hậu quả có thể xảy ra

Bước 5: Sau đó, học sinh có thể đưa ra đề xuất để cải thiện hơn nữa giải pháp đã chọn

10. Sơ đồ toán học

Sơ đồ toán học được sử dụng để mô tả các khái niệm toán học bằng đồ thị cho học sinh. Nó giúp đơn giản hóa và giải quyết các vấn đề toán học phức tạp.

Cách thực hiện

Bước 1: Chọn vấn đề toán học bạn muốn xác định và một Graphic Organizers liên quan mà bạn có thể sử dụng để giải quyết vấn đề đó.

Bước 2: Mời sinh viên hoặc đồng nghiệp của bạn cộng tác theo ý muốn.

GRAPHIC ORGANIZERS DÙNG CHO HỌC TẬP

11. Sơ đồ dòng thời gian

Sơ đồ dòng thời gian là một loại sơ đồ hiển thị một chuỗi các sự kiện theo thứ tự thời gian.

Chúng rất hữu ích khi nghiên cứu lịch sử vì bạn có thể sử dụng nó để hiển thị các sự kiện lịch sử chính xảy ra trong một khoảng thời gian cùng với các chi tiết quan trọng như ngày tháng và địa điểm chúng diễn ra.

Ngoài ra, biểu đồ dòng thời gian cũng có thể được sử dụng để hiển thị tiến trình của điều gì đó (tức là sự phát triển của doanh nghiệp) hoặc những thay đổi.

Cách thực hiện

Bước 1: Xác định các sự kiện khác nhau và trình tự diễn ra của chúng.

Bước 2: Sử dụng mẫu dòng thời gian để sắp xếp chúng theo thứ tự thời gian

Bước 3: Bao gồm các chi tiết quan trọng như ngày tháng, địa điểm và các thông tin bổ sung khác nếu cần.

12. Sơ đồ T

Biểu đồ T cho phép sinh viên nghiên cứu hai khía cạnh của một chủ đề. Ví dụ, nhược điểm và ưu điểm, ưu nhược điểm, sự khác biệt và điểm giống nhau, v.v.

Cách thực hiện

Bước 1: Vẽ biểu đồ chữ T và viết ra hai lĩnh vực bạn muốn phân tích trên mỗi đầu cột.

Bước 2: Viết dữ kiện vào mỗi cột khi bạn suy nghĩ.

13. Biểu đồ phân cấp

Biểu đồ phân cấp hình dung các yếu tố của hệ thống, tổ chức hoặc khái niệm từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất. Học sinh có thể sử dụng công cụ này để hiểu các danh mục cấp trên và cấp dưới của một chủ đề và mối quan hệ giữa chúng.

Cách thực hiện

Bước 1: Xác định yếu tố quan trọng nhất trong chủ đề bạn đang nghiên cứu. Viết điều này xuống đầu biểu đồ phân cấp.

Bước 2: Liệt kê xuống lớp thứ hai của các thành phần phụ bắt nguồn từ thành phần đầu tiên mà bạn đã xác định. Thêm phần thứ ba và thứ tư nếu cần.

Bước 3: Kết nối chúng với các đường để hiển thị cách chúng được kết nối với nhau.

14. Sơ đồ hình sao

Sơ đồ hình sao được sử dụng để sắp xếp các đặc điểm của một chủ đề đã chọn. Nó cũng có thể được sử dụng để suy nghĩ về các chủ đề mới.

Cách thực hiện

Bước 1: Chọn chủ đề bạn muốn nghiên cứu và ghi chủ đề đó vào trung tâm của sơ đồ hình sao.

Bước 2: Ghi các đặc điểm hoặc thuộc tính liên quan đến các chủ đề trọng tâm trên mỗi điểm của ngôi sao. Điều chỉnh các điểm của ngôi sao tùy thuộc vào số lượng đặc điểm bạn viết ra.

GRAPHIC ORGANIZERS DÙNG CHO SUY NGHĨ

15. Sơ đồ cụm

Sơ đồ cụm có thể được sử dụng để hỗ trợ suy nghĩ hoặc tạo ý tưởng cấu trúc và thậm chí để giúp khám phá các chủ đề mới.

Cách thực hiện

Bước 1: Chọn chủ đề bạn quan tâm để khám phá. Cái này nên được đặt ở giữa sơ đồ.

Bước 2: Suy nghĩ xung quanh ý tưởng chính này và đưa ra các chủ đề phụ liên quan đến nó. Đặt chúng xung quanh trung tâm.

Bước 3: Suy nghĩ xung quanh từng chủ đề phụ và viết ra các ý tưởng liên quan xung quanh chúng.

Bước 4: Thêm bao nhiêu lớp tùy thích. Tuy nhiên, hãy sử dụng mã màu để nhấn mạnh từng nhánh của suy nghĩ. Điều này sẽ giúp bạn đọc và hiểu sơ đồ cụm dễ dàng hơn.

16. Sơ đồ hoa sen

Sơ đồ hoa sen là một công cụ phân tích có thể được sử dụng để chia các chủ đề rộng hơn và phức tạp hơn thành các thành phần nhỏ hơn để dễ hiểu. Nó có thể được sử dụng để suy nghĩ và nghiên cứu các chủ đề mới.

Cách thực hiện

Bước 1: Vẽ một lưới 3 × 3 ở trung tâm. Trên ô vuông ở trung tâm, viết ra chủ đề chính cần khám phá.

Bước 2: Viết ra các chủ đề phụ liên quan xung quanh nó khi bạn suy nghĩ.

Bước 3: Vẽ thêm 8 lưới 3 × 3 xung quanh một lưới ở trung tâm. Mỗi thứ trong số này có thể được sử dụng để viết ra các dữ kiện mà bạn suy nghĩ xung quanh mỗi chủ đề phụ.

17. Sơ đồ nhân quả

Sơ đồ nhân quả này cho thấy nguyên nhân và ảnh hưởng của một sự kiện. Nguyên nhân là lý do tại sao một điều gì đó đã xảy ra, và hiệu quả là kết quả của những gì đã xảy ra. Hình dung giúp hiểu rõ ràng các mối quan hệ nguyên nhân và kết quả khác nhau.

Cách thực hiện

Sử dụng sơ đồ nguyên nhân và kết quả, xác định các nguyên nhân và ảnh hưởng liên quan đến vấn đề bạn đang nghiên cứu hoặc viết về. Có thể có một số mô hình của sự kiện nguyên nhân và kết quả, chẳng hạn như một nguyên nhân dẫn đến một tác động hoặc nhiều tác động, hoặc nhiều nguyên nhân dẫn đến một tác động hoặc nhiều tác động.

  • Một nguyên nhân dẫn đến một số tác động
  • Một số nguyên nhân dẫn đến một hiệu ứng (Bạn có thể sử dụng sơ đồ xương cá tại đây)
  • Mỗi nguyên nhân có một ảnh hưởng liên quan
  • Một nguyên nhân gây ra một nguyên nhân khác dẫn đến một nguyên nhân khác

18. Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy là một công cụ giúp nắm bắt luồng suy nghĩ tự do và được sử dụng rộng rãi để suy nghĩ xung quanh các chủ đề. Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng để sắp xếp và nhóm thông tin về một chủ đề.

Cách thực hiện

Bước 1: Viết ra chủ đề mà bạn đang động não ở trung tâm.

Bước 2: Trên những nhánh nhô ra từ giữa, hãy viết ra những ý tưởng / suy nghĩ đã động não.

Bước 3: Mở rộng từng ý nhỏ với nhiều dữ kiện hơn. Bạn có thể tiếp tục bổ sung thêm thông tin vào bản đồ tư duy của mình cho đến khi bạn có đủ.

!Sơ đồ tư duy|690x441](upload://wZOVrsiXlzogpFVF8bLoWj1oUWz.png)

GRAPHIC ORGANIZERS DÙNG CHO SO SÁNH VÀ ĐỐI CHIẾU

19. Sơ đồ bong bóng đôi

Sơ đồ bong bóng đôi là một trong những sơ đồ tư duy phổ biến. Nó giống như một biểu đồ Venn và được sử dụng để xác định những phẩm chất giống nhau và khác nhau giữa hai thứ.

Cách thực hiện

Bước 1: Viết ra hai ý tưởng / chủ đề bạn đang so sánh vào hai bong bóng ở trung tâm.

Bước 2: Khi bạn động não và phân tích chủ đề, hãy viết ra những điểm khác biệt trong các bong bóng tỏa ra từ tâm.

Bước 3: Viết ra những điểm giống nhau trong các bong bóng chung cho cả hai chủ đề.

  1. Sơ đồ Venn

Sơ đồ Venn giúp bạn thể hiện một cách trực quan sự so sánh về sự khác biệt và giống nhau giữa hai đối tượng. Điều làm cho nó khác với bản đồ bong bóng đôi là nó có thể bao gồm nhiều hơn hai chủ đề và một khu vực chung.

Cohota đã liệt kê 19 Graphic Organizers phỗ biến nhất. Quý Thầy/ cô hãy thử thực hành và chia sẻ trong phần bình luận bên dưới thêm những Graphic Organizers mới nữa nhé!

2 Likes

Mình thích chuỗi bài này của Oanh. Mình dùng hình này để tạm trực quan các nội dung. Gửi lên để chia sẻ với mọi người. Hy vọng ko quá rối mắt :D.
Graphic Organizers

3 Likes

Wow thật sự hình này rất hữu ích để mọi người có thể có cái nhìn trực quan và khái quát hơn về Graphic Organier. Rất cảm ơn sự chia sẻ của bạn! Bạn có thể thử viết bài để chia sẻ với mọi người sâu hơn nhé!

1 Likes

Cảm ơn @nguyenhoangoanh về chuỗi bài viết này. Nội dung rất hay và khá kỹ. Xin chia sẻ các nội dung này đến các thầy cô giáo.

1 Likes

Dạ em cảm ơn thầy! Em rất vui vì có thể chia sẻ những nội dung hữu ích cho các thầy/ cô ạ!

Hình của bài viết bị lỗi, bạn check lại giúp nhé.

Dạ em chào thầy, các hình ảnh đã được khôi phục lại rồi ạ

1 Likes

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ và cập nhật bài viết kịp thời.