Hướng dẫn chuẩn bị file mẫu và tạo ngân hàng đề cho khóa học

Việc tạo một ngân hàng đề cho mỗi khóa học là việc làm cần thiết, giúp cho việc kiểm tra đánh giá trở nên dễ dàng và an toàn hơn.

Khi học offline, việc 1 đề kiểm tra dùng chung cho tất cả học sinh thì giáo viên sẽ dễ dàng kiểm soát việc các em có trung thực trong khi kiểm tra hay không?

Tuy nhiên việc tạo ngân hàng đề thi, các em sẽ kiểm tra các đề thi ngẫu nhiên, mỗi em một đề khác nhau nhưng vẫn đảm bảo có cùng mức độ ( nhớ, hiểu, phân tích, vận dụng, vận dụng cao) như nhau, sẽ giúp cho việc kiểm tra đánh giá có mức độ tin cậy cao hơn.

Ngoài ra khi cộng đồng giáo viên có thể cùng nhau xây dựng một ngân hàng đề thi chung sẽ giúp đề thi của chúng ta có tính khách quan, phong phú, đa dạng hơn. Ngân hàng đề giúp học sinh, giáo viên và các trường đánh giá đúng, trúng chất lượng dạy và học.

Mời Quý thầy/ cô tham khảo Hướng dẫn chuẩn bị file mẫu và tạo ngân hàng đề cho khóa học. Từ ngân hàng đề đó giáo viên có thể dùng cho việc tạo các đề kiểm tra cho các khóa học.

Ở video 2 tiếp theo, sẽ hướng dẫn quý thầy cô cách để chúng ta tạo những bộ đề khác nhau, cho các khóa học.