Hướng dẫn Cohota: Mô-đun là gì? Hướng dẫn sử dụng Mô-đun trong LMS Cohota

Hướng dẫn Cohota: Mô-đun

1. Mô đun là gì?

  • Các mô-đun cho phép thầy cô (người hướng dẫn) tổ chức nội dung để giúp kiểm soát luồng của khóa học.

  • Các mô-đun được sử dụng để sắp xếp nội dung khóa học theo tuần, đơn vị hoặc một cơ cấu tổ chức khác. Các mô-đun về cơ bản tạo ra một luồng tuyến tính một chiều về những gì học sinh nên làm trong một khóa học.

  • Mỗi mô-đun có thể chứa các tệp, thảo luận, bài tập, câu đố và các tài liệu học tập khác. Các mục mô-đun có thể được thêm vào khóa học từ nội dung hiện có hoặc bỏ nội dung mới trong các mô-đun. Nội dung khóa học có thể được thêm vào nhiều học phần hoặc lặp lại nhiều lần trong một học phần riêng lẻ. Có thể dễ dàng sắp xếp các mô-đun bằng cách sử dụng tính năng kéo và thả. Các phần tử trong mô-đun cũng có thể được tổ chức lại bằng cách kéo và thả.

Lưu ý: Có thể sử dụng các phím tắt để điều hướng trang Mô-đun. Để xem cửa sổ có danh sách phím tắt điều hướng, nhấn đồng thời phím “Shift + ?” trên bàn phím của bạn.

2. Chế độ xem của giáo viên (người tạo khóa học)

Thầy cô (người hướng dẫn) có thể thêm tất cả tài liệu khóa học trong các mô-đun, ngay cả khi chúng được chỉ định cho các học sinh, phần hoặc nhóm cụ thể.

Sử dụng Mô-đun để:

  • Tạo các hoạt động tiên quyết mà học sinh phải hoàn thành trước khi chuyển sang khóa học.
  • Theo dõi sự tiến bộ của học sinh thông qua một chuỗi các hoạt động học tập.
  • Sắp xếp nội dung khóa học theo đơn vị, ngày, tuần, chủ đề hoặc Kết quả.

3. Chế độ xem của học sinh

  • Học viên chỉ xem nội dung mô-đun đã được xuất bản và được công bố cho họ. Mỗi mô-đun có thể chứa các tệp, thảo luận, bài tập, câu đố và các tài liệu học tập khác. Các mô-đun có thể được mở rộng hoặc là thu gọn.