Hướng dẫn học sinh tham gia vào thảo luận

HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM GIA VÀO THẢO LUẬN

Bạn có thể dễ dàng tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào. Tuy nhiên, hình thức thảo luận (tùy chọn trả lời) có thể khác nhau tùy thuộc vào cách người hướng dẫn của bạn thiết lập cuộc thảo luận. Các câu trả lời thảo luận có thể được chỉnh sửa hoặc xóa, miễn là người hướng dẫn của bạn không hạn chế cài đặt này trong khóa học của bạn.

Trước khi gửi câu trả lời cho một cuộc thảo luận, bạn có thể muốn xem lại tất cả thông tin cuộc thảo luận, chẳng hạn như phiếu đánh giá cuộc thảo luận đã được phân loại, nếu có.

Ghi chú:

 • Câu trả lời thảo luận bao gồm màn hình hiển thị số lượng từ bên dưới góc dưới cùng bên phải của hộp văn bản.
 • Nếu cuộc thảo luận của bạn trông khác với những gì được hiển thị trong bài học này. Không sao cả, có lẽ người hướng dẫn của bạn đang sử dụng Thiết kế để cuộc thảo luận trong khóa học của bạn trong thú vị hơn.

1. Mở thảo luận

 • Trong thanh điều hướng khóa học, click Thảo luận

2. Xem danh sách đề tài đang thảo luận

 • Click vào tiêu đề bài thảo luận bạn muốn xem

3. Tham gia thảo luận

 • Để thảo luận với chủ đề chính, nhấn vào Write a reply để có thể thảo luận.

3.1. Đăng câu trả lời

 • Thêm câu trả lời, liên kết, tệp và phương tiện khác của bạn trong Trình chỉnh sửa nội dung phong phú [1]. Nếu được phép trong khóa học của bạn, bạn cũng có thể đính kèm tệp [2].
 • Để đăng câu trả lời của bạn, hãy nhấp vào nút Đăng câu trả lời [3].

Lưu ý: Nếu bạn đăng câu trả lời thảo luận của mình trước khi hình ảnh đính kèm kết thúc tải lên, Canvas sẽ hiển thị thông báo cảnh báo.

3.2. Xem lại phần thảo luận của mình

 • Câu trả lời của bạn sẽ được đăng ở cuối chuỗi trả lời thảo luận.
 • Biểu tượng chưa đọc bên cạnh bài đăng của bạn sẽ ngay lập tức chuyển thành biểu tượng đã đọc nếu Canvas tự động đánh dấu bài đăng của bạn là đã đọc.
 • Tuy nhiên, nếu bạn đánh dấu bài viết của mình là đã đọc theo cách thủ công, biểu tượng chưa đọc sẽ vẫn còn cho đến khi bạn đánh dấu bài viết đó là đã đọc theo cách thủ công.

4. Tham gia trả lời thảo luận của các bạn khác

 • Để trả lời các câu trả lời thảo luận của bạn khác, hãy nhấp vào nút Trả lời.
 • Lưu ý: Tùy thuộc vào cách người hướng dẫn của bạn thiết lập cuộc thảo luận, trường trả lời có thể trông hơi khác một chút.

4.1 Đăng câu trả lời

 • Thêm câu trả lời, liên kết, tệp và phương tiện khác của bạn trong Trình chỉnh sửa nội dung phong phú [1]. Nếu được phép trong khóa học của bạn, bạn cũng có thể đính kèm tệp [2].

 • Để đăng câu trả lời của bạn, hãy nhấp vào nút Đăng trả lời [3].

 • Lưu ý: Nếu bạn đăng câu trả lời thảo luận của mình trước khi hình ảnh đính kèm kết thúc tải lên, Canvas sẽ hiển thị thông báo cảnh báo.

4.2 Xem lại câu trả lời của mình

 • Câu trả lời của bạn hiển thị ở cuối chuỗi thảo luận.
 • Nếu câu trả lời thảo luận của bạn tự động được đánh dấu là đã đọc, thì câu trả lời mới của bạn sẽ hiển thị biểu tượng Đã đọc [1].
 • Nếu bạn đã chọn đánh dấu thủ công các bài đăng thảo luận đã đọc, bài đăng của bạn sẽ hiển thị biểu tượng Chưa đọc [2] cho đến khi bạn đánh dấu bài đăng đó là đã đọc theo cách thủ công.
1 Likes