Hướng dẫn tạo lớp trên ClassIn

ClassIn (https://www.classin.com/en/) - nền tảng dạy học tương tác vừa tích hợp tại https://lms.hcm.edu.vn
Để tạo lớp học trên ClassIn, bạn vui lòng làm theo các bước bên dưới.

Bước 1: Truy cập vào khoá học, chọn Tab “Lớp học ảo ClassIn” và nhấn vào nút “Create Class” để thêm các tiết học

Bước 2: Điền thông tin tiết học bao gồm:

  • Tên tiết học (Class Name)
  • Ngày bắt đầu (Start Date)
  • Giờ bắt đầu (Start Time)
  • Thời lượng lớp học (Duration) (ví dụ: 45 phút)
  • Giáo viên (Teacher): lựa chọn giáo viên trong danh sách xổ xuống
  • Trợ giảng (Assistant): lựa chọn trợ giảng (nếu có)
  • Cài đặt (Setting): lựa chọn ghi hình bài học (Cloud Recording), phát trực tiếp lớp học lên website (live broadcast), cho phép xem lại video bài học (Webpage Replay)

Bước 3: Nhấn Enter (tối đa 20 phút lớp học diễn ra) để tham gia vào lớp học

Bước 4: Nhấn “Open ClassIn” để mở app ClassIn.

Note: Nếu chưa tải app ClassIn, bạn vui lòng tải app tại đây: https://www.classin.com/en/download.html

Bước 5: Tham gia lớp học


1 Likes