Làm thế nào để thiết kế bài thi với layout màn hình chia đôi?

Tôi đang quan tâm đến việc tạo ra các bài thi trên máy tính trên Canvas LMS, tương tự như giao diện toàn màn hình được sử dụng trong IELTS.

Cụ thể, tôi muốn một giao diện chia đôi màn hình nơi phía bên trái hiển thị các đoạn văn và phía bên phải dành cho câu trả lời. Lý tưởng nhất, học sinh nên có thể điều hướng qua các câu hỏi mà không cần cuộn xuống, và phía bên trái nên duy trì chiều cao cố định với thanh cuộn. Điều này có thể thực hiện được không? Dưới đây là một số ví dụ về những gì tôi đang cố gắng tạo, vui lòng truy cập vào liên kết và xem thử giao diện một trong những bài kiểm tra này.

(copy liên kết dán vào trình duyệt để xem)

takeielts.britishcouncil.
org/take-ielts/prepare/ielts-on-computer/practice-tests/reading-general-training

s3-eu-west-1.amazonaws.
com/oep2stt/sample-general-training-reading-matching-information/index.xhtml

// ảnh chụp màn hình bên dưới