Một số gợi ý cho kỳ kiểm tra/ thi trực tuyến

Học sinh và giáo viên sẽ cảm thấy rất thoải mái khi làm bài kiểm tra/ thi bằng các định dạng bài kiểm tra/ thi truyền thống từ trước đến nay. Tuy nhiên, khi khi các bài kiểm tra/ thi được triển khai ở định dạng trực tuyến, rõ ràng cần phải có một số điều chỉnh lớn đối với cấu trúc và điều kiện của các kỳ kiểm tra/ thi để đảm bảo sự thành công của kỳ kiểm tra/ thi. Đồng thời việc đánh giá phản ánh chính xác mức độ học tập của học sinh.

MỘT SỐ GỢI Ý CHO KỲ KIỂM TRA/ THI TRỰC TUYẾN

 • Thiết kế các bài kiểm tra/ thi cho phép học sinh có thể dùng sách hoặc ghi chú để làm bài (bởi vì học sinh vẫn sẽ làm như vậy cho dù chúng ta có cấm!)

 • Tạo các câu hỏi mang tính yêu cầu tổng hợp hoặc áp dụng các ý tưởng (các cấp độ học tập cao hơn theo thang Bloom), thay vì cho các câu hỏi có thể trả lời bằng cách học thuộc lòng hoặc truy xuất thông tin từ một cuốn sách, trang web hoặc ghi chú

 • Đặt ra giới hạn thời gian. Hệ thống quản lý khóa học bao gồm các tùy chọn để đặt bộ hẹn giờ làm bài kiểm tra, đây cũng là một cách khác để quản lý việc làm bài kiểm tra/ thi
  Nếu thiết lập giới hạn thời gian cho các kỳ kiểm tra/ thi, cần lưu ý tiêu chí này trong đề cương môn học của bạn. Hãy nhớ rằng học sinh có khả năng tiếp thu chưa tốt do bệnh lý sẽ cần nhiều thời gian hơn cho bài kiểm tra/ thi. Hãy khuyến khích những học sinh này liên hệ với bạn sớm trong học kỳ (ghi rõ ngày tháng) để thương lượng về thời gian làm bài. Ghi chú trong chính sách khóa học của bạn rằng chỉ chấp nhận nếu học sinh liên hệ với bạn trước ngày đã định và được xác nhận chính đáng về nhu cầu thêm thời gian.

 • Đặt các tùy chọn bài kiểm tra/ thi của bạn để các câu hỏi xuất hiện từng câu một, thay vì tất cả cùng một lúc.
  Nếu bạn cân nhắc áp dụng gợi ý này, hãy đảm bảo học sinh được thông báo về tổng số câu hỏi và số lượng câu hỏi mỗi lần được đưa vào. Hãy tưởng tượng là học sinh làm bài kiểm tra từng câu hỏi một và sau đó chỉ làm được một nửa bài kiểm tra/ thi thì hết thời gian làm bài. Hoặc ngạc nhiên khi thấy một câu hỏi tiểu luận dài xuất hiện khi chỉ còn mười phút!

 • Tích hợp hình ảnh trong các bài đánh giá trực tuyến của bạn
  Để học sinh xác định nội dung có liên quan một cách trực quan là cách tiếp cận hiệu quả để đo lường mức độ học tập cao hơn, vì nó có thể đòi hỏi sự tổng hợp sâu hơn các ý tưởng. Khi tích hợp hình ảnh, hãy thông báo điều này cho học sinh trước, tạo thời gian cho học sinh chuẩn bị thiết bị phù hợp. Đưa ra các câu hỏi thay thế khi cần thiết.

 • Cung cấp cho học sinh nhiều cơ hội để tham gia kỳ thi
  Hãy nhớ rằng đây là một lớp học trực tuyến nên bạn phải quản lý rất nhiều lịch trình. Có thực tế không khi yêu cầu tất cả 40 sinh viên có mặt để tham gia một kỳ kiểm tra/ thi trong thời gian 3 giờ? Hãy cân nhắc soạn thảo khung thời gian 2 ngày để làm bài kiểm tra/ thi và đưa những ngày kiểm tra/ thi này vào đề cương môn học để học sinh có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng cho bài kiểm tra/ thi đó.

 • Đừng đưa ra đáp án ngay lập tức
  Chắc chắn, học sinh sẽ mong đợi để xem đáp án chính xác cho bài kiểm tra/ thi của họ để họ có thể hiểu họ đã sai những gì và tại sao. Thiết lập một chính sách quy định đáp án bài kiểm tra/ thi sẽ được chia sẻ sau khi kiểm tra/ thi xong tất cả các môn.

 • Sử dụng nhiều loại câu hỏi
  Khám phá tùy chọn có khung kiểm tra của CMS của bạn chọn ra các câu hỏi từ một nhóm câu hỏi, để học sinh thấy các bộ câu hỏi khác nhau.

 • Kiểm soát quyền truy cập vào các cửa sổ bên ngoài và việc sao chép bài
  Tìm hiểu xem tổ chức của bạn có cung cấp tiện ích khóa trình duyệt (như Respondus) ngăn sinh viên sao chép bài từ cửa sổ khác hoặc mở thêm cửa sổ để tra cứu hay không.

 • Điều gì xảy ra nếu kỳ thi bị cản trở?
  Hãy luôn dự trù điều này xảy ra và chuẩn bị sẵn một quy trình rõ ràng được thiết lập và thông báo đến cho hội đồng tổ chức kì thi, cũng như học sinh để ai cũng biết việc gì sẽ diễn ra ngày kiểm tra đánh giá. Cân nhắc để hội đồng tổ chức và học sinh thi thử với thời gian ngắn hơn. Hãy yêu cầu bài kiểm tra được thực hiện trong khuôn viên trường trong phòng máy tính hoặc theo một kịch bản được giám sát (hãy xác định cách bạn sẽ quản lý sinh viên cư trú bên ngoài khu vực hoặc thậm chí ở các quốc gia khác làm bài kiểm tra/ thi thế nào).