Nhúng bài thuyết trình Powerpoint vào LMS Cohota (dùng google slide)

Việc sử dụng bài thuyết trình mà không cần tải về từ LMS là một trong các nhu cầu trong biên tập trải nghiệm cho người học. Trong nhiều trường hợp như xem slide trên điện thoại, máy tính bảng; hay chỉ đơn giản là vì việc quản lỳ file của người học trên máy tính chưa tốt cũng là một trong những động cơ khiến người học muốn việc xem nhanh slide trên LMS, đáp ứng nhu cầu học tức thời.

Xem video chia sẻ cách nhúng slide vào trong LMS: