[Solved] Lỗi hiển thị trang đăng nhập khi mở công cụ bên ngoài trên LMS

Chào thầy cô,
Như bên dưới hình là tình trạng lỗi trên LMS mà thầy cô có thể gặp khi sử dụng các thiết bị Iphone.

z4895892283998_e0c2afff0ced40fa61a4a46ee6f5bffb

Cách khắc phục như sau:
Thầy cô mở Cài đặt (Settings) của Iphone, tìm chọn Safari
sau đó tìm và tắt “Ngăn chặn theo dõi web chéo”

z4900824198197_a7b5cc81e06d2ca9fa0bfacae856815b

Tiếp đến, thầy cô vuốt màn hình xuống cuối chọn "Nâng cao" và tắt "Chặn tất cả cookie"

z4900824189552_a6724c4fbed51eb1acafad30f7d63fd8

Nếu thầy cô sử dụng Chrome vui lòng thao tác cả các bước trên và thực hiện thêm chọn Setting của Iphone. Thầy cô tìm chọn Chrome và tích chọn Cho phép theo dõi trang web chéo

z4900851477441_3fc5e1363688971abff838ab23024c97

Cuối cùng thầy cô tắt Safari hoặc Chrome và truy cập lại LMS.