Thông báo V/v Bảo trì hệ thống hội thảo trực tuyến BBB

Năm mới sắp đến và cũng là một năm Cohota đưa dịch vụ bbb.conghoctap.com hỗ trợ cồng đồng dạy học. Để chuẩn bị cho năm mới, Cohota sẽ tiến hành backup và xoá các dữ liệu ghi hình trước ngày 19/01/2021 trên cụm bbb.conghoctap.com.

Các đơn vị đã triển khai dịch vụ BBB riêng và các hội thảo trực tuyến được khởi động từ hệ thống LMS Cohota sẽ không bị ảnh hưởng bởi hoạt động bảo trì này.

Dữ liệu của cụm bbb.conghoctap.com sẽ được backup và lưu trữ trong vòng 3 năm. Trong mọi trường hợp cần tìm lại các bảng ghi hình trong vòng 3 năm, xin vui lòng gởi email đến địa chỉ support@cohota.com để được hỗ trợ.