Thực hiện hội thảo 400 đầu cầu và hàng ngàn lượt review SGK mới trực tuyến

TP.HCM vừa thực hiện chương trình hội thảo trực tuyến đến hàng trăm đầu cầu của các đơn vị trường, phòng giáo dục thuộc khối THCS và Tiểu học.
Các bộ sách lớp 6 và lớp 2 của nhiều Nhà Xuất Bản đã được nhanh chóng giới thiệu thông qua hội thảo với sự tham gia của hàng chục ngàn giáo viên thuộc khối THCS và Tiểu học trên toàn sở.

Chương trình được thực hiện thành công tại trang https://lms.hcm.edu.vn tích hợp với Lớp học ảo ClassIn thông qua tiêu chuẩn LTI (Learning Tools Operability).
Điểm khác biệt của chương trình là thời gian triển khai chỉ trong 1-2 ngày, bao gồm việc hướng dẫn và tổ chức tài khoản cho hàng trăm trường với các điều kiện khác nhau.

Sau chương trình, hàng ngàn lượt review và góp ý về sách giáo khoa cũng đã được thực hiện tại https://lms.hcm.edu.vn.

Các hoạt động hội thảo này đang bước đầu giúp giáo viên, cán bộ ở các phòng giáo dục tiếp cận với các hoạt động trực tuyến được chuẩn bị chu đáo, làm cơ sở trải nghiệm và tiếp nhận các mô hình dạy học trực tuyến và dạy học kết hợp hiệu quả.

Kinh nghiệm triển khai thành công của hoạt động này có thể được liệt kê bao gồm:

  1. Sự phối hợp của các đơn vị không chỉ về mặt kỹ thuật công nghệ, mà còn là quy trình và kinh nghiệm triển khai có tính chuyên môn tốt.
  2. Sự chuẩn bị và tính sẵn sàng của hệ sinh thái dịch vụ CNTT theo mô hình Kiến trúc học tập tổng thể đã được thiết kế và triển khai từ trước.
    Các hệ thống đã được sử dụng bao gồm: Hệ thống quản lý thông tin của Sở giáo dục, hệ thống LMS Cohota và Lớp học ảo ClassIn.