Tích hợp MS Teams vào LMS Cohota

MS Teams là ứng dụng mới của MS trong khoảng 2 năm qua và đang được cộng đồng giáo viên tại Việt Nam chia sẽ rất nhiều kinh nghiệm.
Để tích hợp MS Teams vào lớp học trong LMS Cohota như là lớp học ảo (live conferencing), thầy cô làm theo các bước như sau:

I. Trong ứng dụng MS Teams

Mở cửa sổ của tất cả Teams để tạo một Team mới

Chọn Create Team

Tạo lớp học mới, chọn Class

Khai báo các thông tin của lớp học ngắn gọn

Thầy cô có thể bỏ qua phần này cho nhanh, hoặc mời học viên, giáo viên vào bình thường như thầy cô đã từng làm để sau này học viên mở link không phải khai báo tên nữa.

Sau đó Lập lịch của 1 meeting cho lớp học mới tạo, lịch này lên là lịch dài hạn để thầy cô có thể dùng đi dùng lại

Khai báo thông tin và ngày. Lưu ý, để ngày dài ra, ví dụ như ở đây mình để từ ngày 18/02 đến ngày 28/02

Có 2 điểm quan trọng thầy cô cần làm tiếp theo là:

  1. Mời chính mình vào phần người được mời. Ví dụ ở đây mình mời chính email của mình là [email protected]
  2. Chọn All day (Tức là cả ngày)

Bước tiếp theo, thầy cô chọn vào meeting mình mới lập lịch xong

Cuối cùng thầy cô copy link tham dự như trong hình để chuẩn bị đưa lên khoá học trên LMS

II. Trên LMS Cohota (thực hiện phần khởi tạo phòng ở phần trên trước)
Sau khi đã có link tham dự đã tạo trong MS Teams như bên trên,
Thầy cô bắt đầu đưa link vào khoá học của mình theo các bước sau:

Tại bảng điều khiển, thầy cô chọn khoá học mà mình muốn đưa meeting đó vào

Bên trong khoá học, thầy cô để ý tuỳ chọn Cài đặt khoá học ở phía dưới cùng

Trong Cài đặt khoá học, thầy cô chọn tuỳ chọn Ứng dụng và gõ vào ô tìm kiếm chữ Redirect Tool và đợi trong một chốc lát để ứng dụng Redirect Tool hiện ra như trong hình

Nhấn chọn vào ứng dụng Redirect Tool, sau đó chọn +Thêm ứng dụng để có cửa sổ nhằm điền được thông tin của MS Teams như trong hình.

Sau cùng nhấn nút Thêm ứng dụng và tải lại khoá học để thấy MS Teams nằm ở thanh điều hướng của khoá học.

Lưu ý:

  • Nếu hết thời hạn của link thì thầy cô có thể tạo lại, xoá bỏ cài đặt cũ như trong hình và thêm lại theo các bước Cài đặt khoá học -> Ứng dụng -> Xem cấu hình ứng dụng

  • Sau khi tích hợp vào LMS, mỗi lần vào học, học sinh chỉ cần khai báo tên để tham gia. Học sinh cũng có thể tham gia trên web mà không cần cài đặt ứng dụng.

Xem video hướng dẫn cách tích hợp MS Teams vào LMS Cohota