TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC v2.0

Chúng tôi (Canvas) đã tiến hành nghiên cứu và hợp tác với các chuyên gia bên ngoài để cải tiến cho Bộ tiêu chuẩn đánh giá khóa học V2.0 tốt hơn phiên bản Bộ tiêu chuẩn đánh giá khóa học đầu tiên. Bộ tiêu chuẩn đánh giá khóa học V2.0 gồm 10 hạng mục Cơ bản tiên quyết, các ví dụ để cải tiến và nội dung cụ thể hơn.Các thành viên của bộ phận Dịch vụ Học tập đã cộng tác, chia sẻ kiến ​​thức về các nguyên tắc của Canvas và Universal Design for Learning. Với mục đích là để hỗ trợ phần lớn những người tạo khóa học trên LMS, giúp họ nâng cao chất lượng của các khóa học, hỗ trợ nhiều người tạo khóa học khác nhau (nhà thiết kế hướng dẫn, giáo viên K12, giảng viên cao hơn, v.v.) trong các cài đặt đa dạng (truyền thống, kết hợp, hoàn toàn trực tuyến, v.v.) khi họ tạo các khóa học LMS cho tất cả người học lứa tuổi.

Cách sử dụng: Chú giải trong mỗi mục tiêu đề đề cập đến loại tiêu chí được trình bày.

 • Xếp hạng ★ (1 sao) là Cơ bản điều này cần thiết và là tiêu chuẩn cơ bản cho việc học trực tuyến
 • Xếp hạng ★★ (2 sao) là Thực hành tốt nhất và tăng thêm giá trị cho khóa học.
 • Xếp hạng ★★★ (3 sao) là Gương mẫu và giúp nâng tầm học tập.

Chúng tôi biết mỗi nhà trường/ tổ chức có những yêu cầu riêng đối với các khóa học của mình và chúng tôi hy vọng tài liệu này sẽ đóng vai trò là một nguồn tài liệu tuyệt vời hoặc có thể là một điểm khởi đầu hoàn hảo.

 

Thông tin khóa học

★ Cơ bản ★★ Thực hành tốt nhất ★★★ Gương mẫu

Có ✔

Tiêu chí

Cơ bản

1.1 Trang chủ cung cấp một đại diện trực quan của khóa học. Thêm một mô tả hoặc giới thiệu khóa học ngắn gọn, hướng dẫn rõ ràng cho học sinh (ví dụ: bắt đầu từ đâu) chuyển hướng nhanh chóng và dễ dàng đến nội dung hiện tại.

📍UDL 2.5 Minh họa thông qua nhiều phương tiện.

Cơ bản

1.2 Khóa học Điều hướng rõ ràng và nhất quán (các mục không sử dụng sẽ bị ẩn). Hướng dẫn Cohota: Liên kết Điều hướng

📍 Cân nhắc Thiết kế Di động

📍UDL 7.3 Giảm thiểu các mối đe dọa và phiền nhiễu.

Cơ bản

1.3 Người hướng dẫn đã cung cấp các thông tin học tập chính như là mục tiêu, mục tiêu học tập và / hoặc tiêu chuẩn cũng như tài liệu khóa học, sách giáo khoa bổ sung và danh sách đọc.

📍UDL 8.1 Nâng cao khả năng phục vụ của các mục tiêu và mục tiêu.

Cơ bản

1.4 Người hướng dẫn đã cung cấp các kỳ vọng của lớp học như quy tắc tham gia, kỳ vọng về nghi thức, quy tắc ứng xử; chính sách cho điểm, đi học muộn, học bù; và các yêu cầu.

📍UDL 8.1 Nâng cao khả năng phục vụ của các mục tiêu và mục tiêu ↠ 8.3 Thúc đẩy sự hợp tác và cộng đồng.

Cơ bản

1.5 Người hướng dẫn đã cung cấp thông tin liên hệ trong đó có thể đã bao gồm tiểu sử, thông tin sẵn có, sở thích giao tiếp, thời gian phản hồi và hình ảnh.

📍8.3 Thúc đẩy cộng tác và cộng đồng.

1.6 Thẻ khóa học cung cấp phần trình bày trực quan về chủ đề bằng cách thêm hình ảnh trong Cài đặt khóa học. Hướng dẫn Cohota: Thêm hình ảnh vào thẻ khóa học

📍UDL 2.5 Minh họa thông qua. nhiều phương tiện truyền thông

1.7 Khóa học chứa thông tin và liên kết đến các tài nguyên của tổ chức (ví dụ như thư viện, dịch vụ tổ chức, trang web của trường).

📍8.3 Thúc đẩy sự hợp tác và cộng đồng.

Nội dung khóa học

★ Cơ bản ★★ Phương pháp hay nhất ★★★ Gương mẫu

Có ✔

Tiêu chí

Cơ bản

2.1 Tuân theo luật Bản quyền. Khóa học có xem xét việc không phá vỡ bản quyền. Hướng dẫn Cohota: Tài nguyên Bản quyền

Cơ bản

2.2 Tất cả các liên kết, tệp, video và URL hoạt động và đang hoạt động. Hướng dẫn Cohota: Xác thực Liên kết

📍4.2 Tối ưu hóa quyền truy cập vào các công cụ và công nghệ hỗ trợ.

2.3 Các hoạt động học tập bao gồm tương tác giữa người học để thúc đẩy ý thức cộng đồng (ví dụ: thảo luận, hợp tác mang tính xây dựng và đánh giá đồng nghiệp).

📍UDL 8.3 Thúc đẩy sự hợp tác và cộng đồng. 

2.4 Các hoạt động học tập bao gồm sự tương tác giữa học sinh và giáo viên (ví dụ như giáo viên tích cực tham gia vào các cuộc trò chuyện xác thực và cung cấp phản hồi có chất lượng).

📍UDL 8.3 Thúc đẩy sự hợp tác và cộng đồng. 

2.5 Các hoạt động học tập bao gồm nội dung (ví dụ như học sinh tương tác với nội dung và tài nguyên hấp dẫn) và tạo cơ hội để tự đánh giá.

📍UDL 8.3 Thúc đẩy sự cộng tác và cộng đồng ↠ UDL 9.3 Phát triển tự đánh giá và phản ánh.

2.6 Nội dung được "chia nhỏ" thành các phần có thể quản lý bằng cách tận dụng các mô-đun (ví dụ: sắp xếp theo đơn vị, chương, chủ đề hoặc tuần). Hướng dẫn Cohota: Mô-đun

📍 Thiết kế di động Cân nhắc

📍UDL 3.3 Hướng dẫn xử lý, hình dung và thao tác thông tin.

  ★★

2.7 Có một cuộc thảo luận “Chào mừng” hoặc “Hãy làm quen” được thiết kế để xây dựng ý thức cộng đồng và thiết lập mối quan hệ.

📍UDL 8.3 Thúc đẩy sự hợp tác và cộng đồng. 

  ★★

2.8 Học tập được cá nhân hóa thể hiện rõ ràng thông qua các cơ hội cho phép học sinh lựa chọn.

📍UDL 7.1 Tối ưu hóa sự lựa chọn và quyền tự chủ của cá nhân

  ★★

2.9 Các mô-đun và các mục trong mô-đun có quy ước đặt tên (ví dụ: đặt tên mô-đun là “Chương 1: Pandas in the News”, không chỉ “Chương 1”).

📍UDL 2.2 Làm rõ cú pháp và cấu trúc. 

  ★★

2.10 Mô-đun bắt đầu bằng trang Giới thiệu / Tổng quan và kết thúc bằng trang Kết luận / Tóm tắt để “bookend” từng mô-đun.

📍UDL 3.1 Kích hoạt hoặc cung cấp kiến ​​thức nền tảng.

  ★★

2.11 Tiêu đề văn bản chú thích được bao gồm trong các mô-đun để giúp hướng dẫn và điều hướng người học. Hướng dẫn Cohota: Thêm tiêu đề văn bản

📍 Cân nhắc thiết kế di động

📍UDL 2.2 Làm rõ cú pháp và cấu trúc. 

  ★★★

2.12 Cơ hội nhận phản hồi về khóa học hiện có và dành cho người học trong suốt thời gian của khóa học. Người hướng dẫn sử dụng phản hồi chính thức và không chính thức để cải thiện các bản sửa đổi khóa học tiếp theo.

📍UDL 7.3 Giảm thiểu các mối đe dọa và phiền nhiễu.

  ★★★

2.13 Mô-đun hoàn thành và / hoặc điều kiện tiên quyết được sử dụng để cung cấp cấu trúc, nhịp độ và quy trình của khóa học. Hướng dẫn Cohota: Thêm điều kiện tiên quyết

📍 Hướng dẫn xử lý `Văn bản định dạng trước`acute; thông tin và hiển thị UDL 3.3.

  ★★★

2.14 Các công cụ bên ngoài (ví dụ: Quizlet, Khan Academy, Padlet, Nearpod, CK-12) có liên quan đến nội dung khóa học và hỗ trợ các kỹ thuật học tập tích cực.

📍UDL 5.2 Sử dụng nhiều công cụ để xây dựng và bố cục.

  ★★★

2.16 Bao gồm MasteryPaths. Hướng dẫn Cohota: MasteryPaths

📍UDL 7.2 Tối ưu hóa mức độ liên quan, giá trị và tính xác thực.

Đánh giá quá trình học tập của học sinh

★ Cơ bản ★★ Phương pháp hay nhất ★★★ Gương mẫu

Có ✔

Tiêu chí

Cơ bản

3.1 Chi tiết Hướng dẫn được viết rõ ràng để đảm bảo sự hiểu biết để hỗ trợ các hành động của học sinh.

📍3.3 Hướng dẫn xử lý thông tin, hình dung và thao tác. 

Cơ bản

3.2 Nhiều cách đánh giá được sử dụng (ví dụ: thảo luận, câu đố và bài tập cá nhân / nhóm) để tăng cường sự tham gia của người học và thúc đẩy học tập tích cực.

📍UDL 4.1 Thay đổi các phương pháp phản ứng và điều hướng.

3.3 Low-Stakes*1 thường xuyên xảy ra trong suốt khóa học để đo lường kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ trước khi có các bài đánh giá cao hơn..

📍UDL 8.4 Tăng thông tin phản hồi theo định hướng thành thạo.

3.4  High-Stakes*2 phù hợp rõ ràng với các mục tiêu, mục tiêu học tập và / hoặc tiêu chuẩn đã nêu.

📍UDL 8.4 Tăng phản hồi theo định hướng thành thạo.

3.5 Đánh giá hỗ trợ người hướng dẫn sử dụng SpeedGrader chấm điểm, cung cấp phản hồi nhanh chóng và chất lượng cao. Hướng dẫn Cohota: SpeedGrader

📍UDL 8.4 Tăng phản hồi theo định hướng thông thạo. 

  ★★

3.6 Mẫu các bài tập được cung cấp để minh họa những mong đợi của người hướng dẫn.

📍UDL 5.3 Xây dựng sự trôi chảy với các cấp độ hỗ trợ tốt hơn cho thực hành và hiệu suất.

  ★★

3.7 Phiếu tự đánh giá được sử dụng để đánh giá các bài tập và / hoặc các cuộc thảo luận. Hướng dẫn về Cohota :Phiếu tự đánh giá

📍UDL 8.4 Tăng phản hồi theo định hướng làm chủ.

  ★★★

3.8 Kết quả Cohota gắn liền với các đánh giá. Hướng dẫn Cohota : Kết quả

📍UDL 8.1 Nâng cao khả năng đạt được của các mục tiêu và mục tiêu.

Khả năng tiếp cận khóa học

★ Cơ bản ★★ Phương pháp hay nhất ★★★ Ví dụ

Có ✔

Tiêu chí

Cơ bản

4.1 Các công cụ web và / hoặc phần mềm được sử dụng để xác định và sửa chữa các vấn đề về khả năng tiếp cận trong khóa học (ví dụ: Trình kiểm tra khả năng tiếp cận.) Hướng dẫn Cohota: Trình kiểm tra khả năng tiếp cận

📍UDL 7.3 Giảm thiểu các mối đe dọa và phiền nhiễu

4.2 Thông tin hỗ trợ, yêu cầu công nghệ,..để giúp người học thành công trong khóa học hiện có và dễ dàng tìm thấy (ví dụ: trên Trang chủ hoặc Giáo trình).

📍UDL 4.2 Tối ưu hóa quyền truy cập vào các công cụ và công nghệ hỗ trợ.

4.3 Màu sắc nâng cao tính thẩm mỹ và hiệu quả của khóa học; độ tương phản vừa đủ giữa văn bản và nền giúp thông tin dễ đọc; và màu sắc không được sử dụng một cách tách biệt để truyền đạt ý nghĩa. Hướng dẫn Cohota: Trình kiểm tra khả năng tiếp cận

📍UDL 7.3 Giảm thiểu các mối đe dọa và phiền nhiễu.

4.4 Hình ảnh được sử dụng để hỗ trợ nội dung khóa học (ví dụ: biểu ngữ, tiêu đề và biểu tượng) và đi kèm với mô tả văn bản (Văn bản thay thế) hoặc chú thích cho các mô tả phức tạp hơn. Hướng dẫn Cohota: Hướng dẫn Thiết kế Trợ năng Chung

📍UDL 1.3 Cung cấp các lựa chọn thay thế cho thông tin trực quan.

4.5 Các loại (ví dụ như Đoạn văn, Tiêu đề 2, v.v.) được sử dụng để định dạng văn bản. Hướng dẫn Cohota: Nguyên tắc Thiết kế Trợ năng Chung

📍UDL 4.2 Tối ưu hóa quyền truy cập vào các công cụ và công nghệ hỗ trợ.

4.6 Siêu liên kết văn bản kết hợp điểm đến/ mục đích của siêu kết nối (tránh các URL thô, ví dụ: https://hoctapkethop.com/) bao gồm các từ và cụm từ để cung cấp ngữ cảnh cho trình đọc màn hình. Trang chuyên đề Học tập kết hợp

📍UDL 4.2 Tối ưu hóa quyền truy cập vào các công cụ và công nghệ hỗ trợ.

4.7 Âm thanh (mp3, wav, v.v.) được kèm theo bản ghi và video/ video truyền hình có phụ đề chi tiết. Hướng dẫn Cohota: Tạo tệp phụ đề

📍UDL 1.2 Cung cấp các lựa chọn thay thế cho thông tin thính giác

  ★★

4.8 Bảng được sử dụng hợp lý và dễ tiếp cận. WebAim: Tạo Bảng Truy cập

📍 Cân nhắc Thiết kế Di động

📍UDL 4.2 Tối ưu hóa quyền truy cập vào các công cụ và công nghệ hỗ trợ.

Nguồn tham khảo

Course Evaluation Checklist v2.0. (2022). Retrieved 21 December 2019, from https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Instructional-Designer/Course-Evaluation-Checklist-v2-0/ba-p/280349