TP.HCM - Các chuẩn bị cần thiết để dạy học trực tuyến sau Tết Tân Sửu 2021

Vào thời điểm trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán 2021, TP.HCM đã chính thức có các chỉ đạo về việc dạy học trực tuyến và giãn cách xã hội. Các tổ bộ môn, các trường trước thời điểm nghỉ Tết đều đã có các buổi họp xác định kế hoạch và tinh thần sau Tết.

Mình cũng nhận được nhiều cuộc gọi để hỏi về các tài khoản mà các thầy cô, các tổ bộ môn hoặc trường mở trước đây sau một thời gian ít sử dụng thì có dùng được không? - Câu trả lời là “vẫn sử dụng bình thường”. Tuy nhiên, có một số triển khai đặc biệt đã chuẩn bị sẵn một cách có hệ thống để giúp việc dạy học trực tuyến/kết hợp lần này hiệu quả hơn so với các đợt giãn cách trước đây.

Trước tiên, mình xin đi lại một số nội dung để dẫn dắt quý thầy cô như sau:

I. Về mặt tinh thần, quan điểm

 1. Các giáo viên, nhà trường, tổ bộ môn không phải tự chủ động về mọi việc, trong đó có các việc khó như: Chọn lựa công nghệ, Quản lý tài khoản, Theo dõi và đánh giá các hoạt động dạy và học, Phương pháp dạy học và Đánh giá, Kết hợp với sự theo dõi của phụ huynh/học sinh
 2. Có sự hỗ trợ trong việc nâng cao năng lực của giáo viên, cán bộ quản lý để đảm bảo tính đồng bộ
 3. Chương trình có kết hợp với các đơn vị cung cấp công cụ, kho học liệu, khuyến khích sử dụng các nguồn học liệu mở để nâng cao hiệu quả giảng dạy. Tất cả các công cụ và kho học liệu này đều cần đáp ứng được tinh thần nhất quán trong việc cung cấp dữ liệu phục vụ công tác quản lý và theo dõi/đánh giá chất lượng giảng dạy nhằm có những điều chỉnh về kế hoạch giảng dạy cho phù hợp.

II. Về mặt kinh nghiệm và những ghi nhận

 1. Phần lớn các giáo viên đều xác nhận sau các lần giãn cách, giáo viên phải dạy lại cho các em để đảm bảo kiến thức
 2. Tại Cohota đã có các trường triển khai hiệu quả và mô hình kết hợp đó vẫn tiếp tục duy trì, kể cả trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán cũng đã trở thành phương pháp để hỗ trợ các em ôn bài, chứ không chỉ để phân phối chương trình.
 3. Sự sai lệch khi hiểu chưa đầy đủ về đặc tính của các giải pháp từ đó việc định nghĩa các tiêu chuẩn trong dạy trực tuyến, và ngay cả trong công tác quản lý đã trở nên khó khăn khi chúng ta phải sử dụng phương pháp dạy học trực tuyến thành phương án duy nhất trong thời gian dài.
  Tuy nhiên, bên cạnh những hoang mang mỗi khi đối mặt với dạy học trực tuyến trong tình trạng giãn cách, cũng có những kinh nghiệm đến từ những giáo viên/đơn vị thực hành hiệu quả mà chúng tôi đã ghi nhận được từ hệ thống. Trong đó, việc thi giữa kỳ cũng phân loại được học sinh “rất chuẩn”.
 4. Các đơn vị quản lý như Phòng giáo dục các quận huyện, Các cụm chuyên môn, Sở giáo dục, Bộ giáo dục hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ rất muốn thực hiện các chính sách hỗ trợ hợp lý, nhưng muôn vàn những ý kiến khiến cho công tác này đã bị chuyển dịch về sâu phía dưới giáo viên, hoặc cán bộ tham mưu ở mỗi trường, gây áp lực đáng kể chung cho cả hệ sinh thái.

Trong loạt các chủ đề liên kết vào các hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn 4 thực hành hiệu quả đến từ dữ liệu của các hơn 10.000 thầy cô và trên 3000 đơn vị giáo dục đã thực hiện một cách tương đối tự do trên hệ thống:

 1. Lập kế hoạch (Các giai đoạn cho tổ chức và cho các môn học)
 2. Kết hợp giữa dạy học đồng bộ/bất đồng bộ (Các loại hình nội dung, tiến trình tiết học, các hoạt động, các công cụ và dữ liệu)
 3. Kiểm tra/đánh giá (Đánh giá hỗ trợ quá trình giảng dạy, kiểm tra/thi)
 4. Theo dõi, quản lý và xây dựng chương trình dạy học kết hợp trở thành chương trình dài hạn, có tính tích luỹ

Quý thầy/cô theo dõi và trao đổi ở các chủ đề liên quan để cùng chia sẽ với các thầy cô khác nhé.