Ứng dụng Google Assignment để giao bài tập và chấm điểm

Tháng 8/2022 vừa qua, Google vừa released tính năng Google Assignment giúp cho quá trình phân phối, phân tích và chấm điểm bài nộp của sinh viên trở nên thuận tiện hơn. Google Assignment giúp cho Google Docs và Google Drive thân thiện với hoạt động đánh giá của bạn trên LMS.

Giảng viên có thể giao bài tập dạng Google docs/worksheet template một cách cá nhân hoá cho sinh viên. Sinh viên có thể nộp bài ở nhiều dạng file khác nhau (kể cả MS Word hay Google docs). Mỗi bài nộp được đánh nhãn với tên của sinh viên nộp bài, và cùng nằm trong một thư mục google drive để giáo viên dễ dàng tìm kiếm.


Ngoài ra, Google Assignment còn giúp giảng viên cung cấp các feedback, bình luận trực tiếp lên bài nộp của sinh viên với mức độ tương tác cao

Google Assignment có thể được tích hợp bởi quản trị viên tài khoản Google Workspace của nhà trường theo hướng dẫn tại đây

Xem video review về Google Assignment với LMS Cohota tại đây