Ứng dụng Shub Classroom để giao bài tập trên LMS Cohota

Trong tháng 01/2023 vừa qua, Shub Classroom đã released version LTI 1.1 đầu tiên, cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam cung cấp công cụ dưới dạng LTI để giúp người dùng LMS Cohota có thể khai thác các tính năng giao bài và chấm điểm của Shub Classroom.

LTI (Learning tools interoperability) được hiểu là một phương thức giúp các công cụ dạy học có thể hoạt động tương hợp với nhau. Người dùng từ LMS có thể truy cập vào các công cụ LTI mà không cần đăng nhập. Công cụ LTI sẽ trao đổi thông tin với LMS để nhận diện được người dùng là giáo viên hay sinh viên để trả lại đúng giao diện tương tác cần thiết. Điểm số từ ứng dụng LTI cũng sẽ được gởi về bảng điểm trong LMS sau khi bài nộp của sinh viên được chấm.

Một số hình ảnh về quy trình tạo đề, giao bài và làm bài trên Shub Classroom LTI


Shub Classroom là công cụ hiệu quả để chuyển đổi các tài nguyên đề sẵn có trước đây của giáo viên để hỗ trợ tăng tốc hoạt động đánh giá trực tuyến khi nhà trường chưa sẵn sàng ngân hàng đề theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây cũng là một vấn đề khá cấp bách hiện nay đối với tình trạng học liệu nói chung tại Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi.

Liên hệ cán bộ hỗ trợ tài khoản LMS Cohota của đơn vị bạn để được hướng dẫn tích hợp.

Thật tuyệt, hệ sinh thái của cohota ngày càng rõ, với LTI thì cohota thực sự là một flatform mạnh mẽ. Các đơn vị thỏa sức sáng tạo và khai thác.

1 Likes