Vì sao Cohota ưu tiên hoạt động theo luật an ninh mạng Việt Nam

Mặc dù việc truy cập từ quốc tế đối với Cloud Cohota đang tăng nhiều, nhưng cohota vẫn ưu tiên hoạt động theo luật an ninh mạng Việt Nam (Mới nhất Luật số 24/2018/QH14).
Là doanh nghiệp đăng ký tại Việt Nam, cũng như cung cấp dịch vụ Cloud là một trong những dịch vụ có tính nhạy cảm về dữ liệu cao (quyền sở hữu, quy định sử dụng dữ liệu) Cohota mong muốn tạo điều kiện bảo vệ khách hàng và người dùng tại Việt Nam tốt nhất có thể.
Các hợp đồng quốc tế hiện nay được ký theo các quy định và khả năng cung ứng dịch vụ của Cohota cho tới thời điểm hiện tại chưa có tính bất cập.
Cohota cũng đồng thời nhận được các yêu cầu về các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu nội dung, sở hữu trí tuệ của người dùng trong nước mặc dù các bên không có khả năng cung cấp đầy đủ các tài liệu minh chứng quyền sở hữu nội dung, sở hữu trí tuệ mà các bên đang tranh chấp. Theo đó, việc bám sát các quy định và luật an ninh mạng Việt Nam đang là cơ sở để Cohota phản hồi, phân gỉai cho các quyết định cung cấp dịch vụ của chúng tôi một cách công bằng, khách quan nhất có thể.
Cohota rất mong nhận được các ý kiến, phản hồi của mọi người xoay quanh các quy định (và cả tính năng) mà mọi người có thể gặp phải nhầm nâng cao hiệu quả về dịch vụ tại Cohota để phù hợp với điều kiện và quyền lợi của người dùng nói chung, cũng như trong từng trường hợp cụ thể nói riêng.

1 Likes