46 video học liệu H5P - Khoa học tự nhiên 6

Vừa được kênh Bài Học Thú Vị gởi 46 videos học liệu H5P Khoa học tự nhiên 6.
KHOA-HOC-TU-NHIEN-6_VIDEO-TRANG_V0.docx (151.3 KB)

Hiện các video chưa gắn đánh giá vào mà để cho cộng đồng có thể tải về và tự thêm đánh giá theo ý của mình.
Để có thể download được, các bạn hãy nhấn vào nút Reuse ở phía dưới góc trái video. Bạn sẽ tải về được 1 file .h5p.

Bạn hoàn toàn có thể download phần mềm Lumi từ trang https://app.lumi.education/ về cài đặt trên máy tính của mình, mở file .h5p đã download bằng phần mềm Lumi và thêm các đánh giá mà bạn muốn.


Hoặc nếu tài khoản Cohota của bạn đã được cài đặt Cohota H5P, bạn có thể upload file .h5p này lên kho học liệu Cohota H5P để tiến hành điều chỉnh và thêm các đánh giá.

Rất mong được nhìn thấy các đánh giá hữu ích được biên tập trên các video học liệu này được chia sẻ trong topic. :kissing_closed_eyes:

Tìm hiểu thêm về Tạo video tương tác và thưởng điểm cho học sinh khi tương tác tại đây