Giới thiệu chuyên mục Cases study điển hình

Chuyên mục cases study điển hình ghi nhận lại các trường hợp triển khai được tổ chức hiệu quả của một số đơn vị. Chuyên mục nhằm giúp cho cộng đồng nắm bắt thêm về các khía cạnh và học hỏi kinh nghiệm triển khai.