Giới thiệu chuyên mục Cohota LMS

Cohota LMS là nền tảng quản trị học tập được triển khai dựa trên nền Canvas LMS open-source. Một số các tính năng được triển khai thêm mặc định trên Cohota LMS cho phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của Việt Nam hoặc một số nước đang phát triển. Bên cạnh đó, mỗi tài khoản khi triển khai cũng có những thể hiện khác nhau. Chính vì vậy, chuyên mục này sẽ hướng dẫn và chia sẽ nhằm giúp quá trình tiếp cận và tìm hiểu thông tin về Cohota LMS được dễ dàng hơn.