Học tập hợp tác (Collaborative learning)- Phương pháp dạy học bất bại?


Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng phương pháp học tập hợp tác thường đem lại hiệu quả cao hơn so với học tập riêng lẻ, tuy nhiên đây không phải là phương pháp dạy học luôn đem lại thành công vì:

  • Yêu cầu học sinh làm việc hợp tác là chưa đủ. Người dạy cần hỗ trợ quá trình học tập hợp tác bằng cách cung cấp các mô hình (models), kịch bản (script) giúp người học kích hoạt các hình thức tương tác có ý nghĩa.
  • Bản thân việc hợp tác giữa những người cùng học không tạo ra được kết quả học tập (learning outcomes), kết quả học tập phụ thuộc vào mức độ mà các nhóm thực sự tham gia vào các tương tác hiệu quả. Hay nói cách khác, “học” không diễn ra vì sự tụ họp của một nhóm những người cùng học mà vì nó kích thích và kích hoạt các cơ chế tiếp thu kiến thức ở cá nhân người học như đặt câu hỏi, làm rõ luận điểm, giải thích, tranh luận, so sánh các luận điểm, đưa ra các ý tưởng mới…
2 Likes

As Smith and MacGregor state, “In collaborative classrooms, the lecturing/listening/note-taking process may not disappear entirely, but it lives alongside other processes that are based in students’ discussion and active work with the course material.”

http://archive.wceruw.org/cl1/CL/moreinfo/MI2A.htm#:~:text=Collaborative%20learning%20is%20an%20educational,task%2C%20or%20create%20a%20product.

Trên thực tế là các hoạt động được thiết kế có chủ đích để thay đổi nhận thức của người học. Nhưng làm sao đảm bảo được tính đồng đều cao nhất trong quá trình này?

Câu hỏi của anh Chương rất hay ạ.
Một trong những thử thách đặt ra khi cung cấp kịch bản học tập (script) hỗ trợ người học trong các hoạt động học tập hợp tác đó là làm sao đảm bảo đc script này có tính thích nghi cao, thích hợp đc với nhiều đối tượng và ứng dụng được trong nhiều hoàn cảnh.
Bài viết tiếp theo em sẽ chia sẽ kĩ hơn về các nguyên tắc xây dựng script trong CSCL. Hy vọng Anh Chương sẽ có câu trả lời cho khóa học của riêng mình!
Anw, happy wedding anh Chuong :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

kk cảm ơn @Tuphan, mốt về nước ăn cưới bù :smiley:
Một kịch bản giảng dạy thông thường và kịch bản giảng dạy trên môi trường số với nhiều hình thức khác nhau có lẽ sẽ gặp nhau ở những nguyên tắt này. Mong được chia sẽ.