Khoá học mẫu (Blueprint course) trong Cohota LMS

Khoá học mẫu (Blueprint course) là một trong những phương pháp để quản lý khung chương trình và cấu hình mà bạn muốn nó sẽ được phân phối cho nhiều lớp học khác nhau. Lưu ý: Khoá học mẫu không cho phép thêm học viên vào khoá đó.

Rất nhiều thầy cô hỏi mình là nếu như tôi dạy xong một khoá học, lại có một lớp mới, tôi muốn đem các nội dung của khoá học trước sang thì tôi phải làm thế nào?!

Câu trả lời là có nhiều cách để thực hiện, trong phần này mình sẽ giới thiệu trước một phương pháp, đó là dùng Khoá học mẫu (Blueprint course)

Trong phần Cài đặt khoá học của khoá học chưa có học viên, tại thẻ Chi tiết khoá học, thầy cô chọn Kích hoạt khoá học với vai trò khoá học mẫu. Sau đó nhấn nút Cập nhật chi tiết khoá học để được như trong hình

Quý thầy cô sẽ thấy bên tay phải của phần Cài đặt khoá học lúc này sẽ có một dock màu xanh dương xuất hiện. Nhấn vào gờ trên cùng của dock đó để thấy bộ công cụ liên kết tới lớp học và điều khiển các hoạt động đồng bộ như trong hình

Trong mục Các khoá học liên kết, thầy cô hãy tìm các lớp học/khoá học mà mình mình muốn đẩy nội dung chương trình từ khoá học mẫu xuống. Lưu ý: Các khoá học/lớp học này sẽ cần phải được tạo trước.
Chọn vào các khoá học/lớp học mà thầy cô muốn chúng được liên kết vào khoá học mẫu để nhận được dữ liệu đồng bộ. Sau đó nhấn Lưu

Đợi trong giây lát để khoá học mẫu bắt đầu đồng bộ dữ liệu xuống các khoá học/lớp học liên kết.

Các cấu hình khác của khoá học cũng sẽ được hỏi là bạn cũng có muốn đồng bộ chúng xuống các khoá học/lớp học được liên kết hay không. Lúc này là tuỳ bạn quyết định và chọn lựa.

Ngoài ra, sau khi đồng bộ, bạn có thể muốn cung cấp những cập nhật mới trên khoá học mẫu. Bộ công cụ đồng bộ bên tay phải của bạn sẽ nhận ra những thay đổi này và hỏi bạn có muốn đồng bộ chúng xuống các khoá học/lớp học liên kết hay không. Nếu bạn muốn chúng được đẩy xuống các khoá học/lớp học liên kết hãy nhấn nút Đồng bộ

Trong trường hợp bạn không muốn giáo viên của các lớp học/khoá học liên kết thay đổi nội dung mà khoá học mẫu đã biên tập, tại mục Nội dung học tập của khoá học, bạn hãy chọn lên hình Khoá/Mở khoá ở cuối mỗi nội dung như trong hình

Nếu khoá được mở thì giáo viên thụ hưởng các nội dung từ khoá học mẫu có thể sửa các nội dung này theo ý của họ. Ngược lại, nếu nội dung bị khoá trong khoá học mẫu, giáo viên thụ hưởng các nội dung được đồng bộ sẽ không thể xoá hay thay đổi những nội dung được đồng bộ xuống.
Đây là cách mà một số đơn vị sử dụng để đảm bảo tính toàn vẹn của việc phân phối chương trình.

1 Likes