Tầm quan trọng của Graphic Organizer trong các lớp học K-12

Bạn đã bao giờ nghe mọi người nói mãi về Graphic Organizer chưa? Bạn đã bao giờ tự hỏi tầm quan trọng của chúng?

Graphic Organizer là công cụ học tập trực quan tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng học và hiểu tốt hơn của học sinh. Tuy nhiên, hiệu quả của các công cụ Graphic Organizer này phụ thuộc vào sự tham gia của giáo viên và trách nhiệm của họ trong việc giải thích cho học sinh cách sử dụng các công cụ đó. Graphic Organizer phù hợp với học sinh ở mọi lứa tuổi; nó giúp họ tổ chức thông tin phức tạp thành các bản đồ trực quan súc tích. Đó đã là tất cả chưa? Không, chúng có tiềm năng lớn trong việc bồi dưỡng học tập trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong giáo dục, đặc biệt là các kỹ năng hiểu, đọc và từ vựng.

Một số Graphic Organizer phù hợp và hiệu quả khi dùng trong các lớp học K-12

1. StoryBoards

Storyboards là một kỹ thuật tuyệt vời để thảo luận về sách hay văn học. Đây là một trong những kiểu Graphic Organizer được sử dụng thường xuyên. Với StoryBoards, bạn sẽ có được một công cụ tổ chức trực quan dựa trên web giúp học sinh cùng nhau viết bài để hiểu rõ hơn về câu chuyện. Buổi học sẽ thật hứng thú khi các em học sinh có thể thảo luận về tình tiết câu chuyện và khám phá những cách khác nhau mà tác giả sáng tác ra tác phẩm.

image

2. Biểu đồ KWL

Biểu đồ KWL hoặc biểu đồ ‘Biết – Muốn biết – Đã học‘ là một công cụ trực quan tuyệt vời. Nó khuyến khích học sinh đọc và tích cực tìm kiếm kiến thức. Nó cũng có thể được sử dụng như một phương pháp để tóm tắt các bài học trong ngày và nhấn mạnh những điều đã học trong ngày. Nó giúp giáo viên tương tác hơn trong các bài học của họ. Học sinh có thể làm việc trực tuyến như một nhóm trên biểu đồ KWL và chia sẻ với bạn để gửi bài làm của họ dưới dạng bài tập. Bạn cũng có thể tải xuống nếu muốn.
image

3. Phân tích SWOT

Phân tích SWOT là một phương pháp để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức liên quan đến dự án. Mặc dù hầu hết SWOT được sử dụng trong kinh doanh để phân tích bản thân và đối thủ cạnh tranh, nhưng chúng cũng có thể dễ dàng được sử dụng trong lớp học. SWOT có thể đưa ra một cái nhìn tổng quan nhanh chóng về một dự án.

image

3. Bản đồ thuyết phục

Đây là một công cụ rất hiệu quả giúp học sinh vạch ra lập luận của mình cho một cuộc tranh luận hoặc bài luận thuyết phục.
image

4. Cluster/ World Web

Với Cluster/ World Web, học sinh phải viết chủ đề thảo luận trong vòng tròn chính giữa và các chi tiết trong các vòng tròn nhỏ hơn. Một cách tuyệt vời để hình dung chủ đề một cách dễ dàng.
image

5. Biểu đồ ISP

Biểu đồ ISP còn được gọi là Biểu đồ ‘Thông tin- Nguồn- Trang’. Các mẫu biểu đồ này sẽ hữu ích cho những sinh viên đang cố gắng biên soạn danh sách tài liệu tham khảo cho bất kỳ dự án / bài tập / luận văn nào mà họ đang thực hiện.
image

Đề cập ở trên là một số Graphic Organizer được sử dụng thường xuyên trong các lớp học K-12. Sử dụng những thứ này trong lớp học giúp tăng sự tương tác giữa học sinh và giáo viên.

Chúc thầy, cô thành công!

1 Likes