Thay đổi thanh điều hướng của khoá học

Thanh điều hướng của khoá học là nơi học sinh dễ dàng tương tác với các hoạt động mà giáo viên đã chủ ý thiết kế. Thanh điều hướng của giáo viên lúc nào cũng đầy đủ, nhưng của học viên thì do giáo viên sắp xếp. Việc này cũng giống như hoạt động sắp xếp lớp học trước khi bắt đầu chương trình học vậy!

Bạn hãy xem video này để biết việc sắp xếp thanh điều hướng cho lớp học của mình thế nào nhé

Trường hợp thầy cô muốn thêm một đường link vào thanh điều hướng hãy xem một ví dụ về việc thêm link Google meet vào thanh điều hướng