Thêm Google Meet vào LMS Cohota

Trong thời gian dịch, hầu hết các dịch vụ live conferencing đều có thể bị quá tải. Google là một đơn vị lớn cung cấp dịch vụ Meet. Trong trường hợp đường truyền quốc tế từ Việt Nam ổn định, ý tưởng thêm Meet vào khoá học như là một hội thảo trực tuyến dự phòng hoặc thậm chí chính thức là ý tưởng khá hay.

Bên trong một khoá học Cohota, giáo viên chọn theo thứ tự Cài đặt khoá học -> Chọn thẻ Ứng dụng
Tìm trong ô tìm kiếm từ khoá redirect tool

Sau đó nhấn chọn Thêm ứng dụng

  • Trong trường Tên bạn có thể ghi bất kỳ cái tên gì bạn muốn. Ví dụ như Google Meet chẳng hạn
  • Trường URL Redirect bạn bỏ link Google Meet bất kỳ mà bạn có thể tạo từ trang meet.google.com vào. Bạn cần để ý rằng link Google Meet mà bạn tạo do tài khoản Google nào của bạn quản lý để lần sử dụng link tiếp theo bạn sẽ chọn đúng tài khoản Google đã tạo link đó để quản lý lớp học (Khởi động phòng học và Admit học sinh vào)

Cuối cùng bạn đừng quên chọn 2 tuỳ chọn:
Force open in new tab (For External Links Only)Show in Course Navigation

Sau đó nhấn Thêm ứng dụng

Tính năng Google Meet sẽ xuất hiện trong thanh điều hướng khoá học của bạn.

Ghi chú: Nếu bạn không đổi link Google meet, mà cứ để ở đó mãi, thì cái được lợi là bạn chỉ cần Admit học viên của bạn trong lần vào học đầu tiên. Kết thúc lớp học bạn chỉ cần tắt trình duyệt web bình thường. Trong lần học tiếp theo, bạn không cần thực hiện lại thao tác admit đối với các học viên dùng tài khoản Google mà bạn đã từng admit học viên đó.

Xem video Youtube:
Video thêm Google Meet vào LMS Cohota