Wyoming: Cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng trên toàn tiểu bang với Canvas

Nghiên cứu điển hình Canva: K-20
Wyoming: Cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng trên toàn tiểu bang với Canvas

  • Wyoming K-20
  • 100k + sinh viên tham gia
  • Được áp dụng trên toàn tiểu bang vào năm 2017

Screenshot 2022-01-16 at 9.40.30 AM

TÓM TẮT

Phương châm xã hội của tiểu bang Wyoming là “Quyền bình đẳng”, hay còn gọi là Bang bình đẳng. Với giá trị bình đẳng giáo dục này, Bộ Giáo dục Wyoming (WDE) đã vận động để thực hiện một hệ thống LMS chung cho toàn tiểu bang nhằm tăng mức độ chuẩn bị vào đại học và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Wyoming. Bài viết này tìm hiểu cách Wyoming triển khai chiến lược LMS toàn tiểu bang để hỗ trợ giáo viên và những tác động tích cực của LMS đến giáo viên và sinh viên từ thời thơ ấu thông qua việc phát triển chuyên môn.

THỬ THÁCH

Để phù hợp với bối cảnh, WDE có nhiệm vụ lập một kế hoạch xoay quanh việc học tập và công bằng kỹ thuật số. Bắt đầu từ năm 2016, WDE đã thực hiện một cuộc khảo sát trên toàn tiểu bang với mục đích tìm hiểu những khu vực cần thiết để thúc đẩy quá trình học tập kỹ thuật số. Nhờ vậy, việc này sẽ trở thành công cụ trong việc xoay trục của tiểu bang sang đào tạo từ xa trong đại dịch toàn cầu COVID-19.

Việc tìm kiếm Canvas LMS bắt đầu cung cấp một lớp học kỹ thuật số, quen thuộc và giảm bớt áp lực cho cả sinh viên và giáo viên. Trong quá trình điều tra về nhu cầu của các quận, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng một phần lý do khiến các khóa học không được chia sẻ ở cấp tiểu bang là vì họ không có một hệ thống LMS thống nhất. Ngoài ra, các học khu nhỏ hơn buộc phải trả chi phí cao cho mỗi sinh viên để đảm bảo mọi sinh viên đều có thể tiếp cận giống với nội dung chất lượng cao và các công cụ học tập kỹ thuật số. Do tính chất và điều kiện của các bang khác nhau, một LMS có thể đáp ứng mong muốn nhưng lại không mang hiệu quả về mặt kinh tế đối với tất cả các tỉnh. Với sự hỗ trợ của nhà nước có thể những vấn đề này sẽ được giải quyết.

Kiến trúc học tập tổng thể (1)

GIẢI PHÁP

Đạo luật Enrolled Act 57 đã được thông qua trong kỳ họp lập pháp năm 2017 yêu cầu WDE cung cấp cho các quận một hệ thống quản lý học tập (LMS) thống nhất. WDE, phối hợp với Đại học Wyoming và năm trường cao đẳng cộng đồng, đã chọn Canvas là LMS duy nhất để tạo ra trải nghiệm K-20 thống nhất cho sinh viên và giáo viên trên toàn tiểu bang. Việc sử dụng hệ thống toàn tiểu bang này cho phép sinh viên và giáo viên tận dụng nhiều lợi ích, bao gồm sự hỗ trợ nhất quán của các phương pháp giảng dạy trực tuyến và trên lớp, và các cơ hội giáo dục bổ sung này giúp trang bị cho sinh viên kỹ năng, học vấn ở mọi cấp độ và chuẩn bị cho các chính sách giáo dục trong tương lai.

Canvas thúc đẩy sự hợp tác của giáo viên, mang đến cơ hội mới cho họ chia sẻ các khóa học và tài nguyên giảng dạy mà không cần phải chuẩn bị lại các giáo án mới.

Loại bỏ một số hệ thống khác nhau sẽ giúp sinh viên tập trung nhiều hơn vào việc học nhiều hơn và ít tập trung hơn vào công nghệ. Với hệ thống LMS chung từ mẫu giáo đến đại học, mọi sinh viên giờ đây đều được tiếp cận bình đẳng với nền giáo dục chất lượng cao. Cho dù sinh viên di chuyển đến quận khác hoặc ghi danh, tham gia các khóa học dựa trên kỹ năng ở cấp đại học, nền tảng học tập trông giống nhau.

Chiến lược LMS chung này yêu cầu sự hỗ trợ tuyệt đối từ những nhà lập trình của WDE và các lãnh đạo giáo dục bậc đại học. Robin Grandpre, Giám đốc Hiệu suất và Dự án WDE cho biết: “Hầu hết giáo viên không sử dụng cách giảng dạy trực tuyến, vì vậy chúng tôi đã đưa rất nhiều đóng góp vào các sáng kiến ​​quản lý thay đổi của mình để tạo điều kiện và tăng cường áp dụng”. Ngoài sự hỗ trợ của Wyoming, David Stokowski của Nhà tư vấn học tập chính của Wyoming, người không thể thiếu sự hỗ trợ của Wyoming đối với sự thành công của mỗi hoạt động triển khai Canvas.

Screenshot 2022-01-16 at 9.41.54 AM

Một LMS chung cho phép sinh viên của chúng tôi tập trung ít hơn vào việc học sử dụng công cụ trong chương trình giáo dục của họ từ tiểu học đến trung học cho đến đại học và hơn thế nữa.” - Laurel Ballard Giám đốc của viện Học tập và Đổi mới Kỹ thuật số, Nhóm Tài nguyên Sinh viên & Giáo viên tại khoa Giáo dục Wyoming.

KẾT QUẢ

Canvas LMS đang chuẩn bị cho Wyoming để cung cấp một quá trình chuyển tiếp liên tục từ K-12, lên đại học và cả lực lượng lao động. Tại Đại học Wyoming, Canvas Catalog cũng được sử dụng để cung cấp các khóa học cho tân sinh viên đại học, nhân viên khởi nghiệp, các chuyên gia nghiên cứu và bất kỳ người học ham học khác. Với việc cung cấp các khóa học mở cho cộng đồng, việc sử dụng Canvas LMS thực sự tác động đến người dân Wyoming thông qua quá trình phát triển nghề nghiệp bởi tầm nhìn đồng bộ của lãnh đạo giáo dục Wyoming.

Việc triển khai Canvas bằng hệ thống LMS trên toàn tiểu bang đã được ban lãnh đạo các cấp lớp hoan nghênh. Quá trình chuyển đổi sang Canvas LMS đã thành công nhờ sự lãnh đạo của nhà nước và sự hợp tác thành công với Instructure. Robin Grandpre cho biết: “Chúng tôi đã nhận được rất nhiều hỗ trợ, và đã có thêm những buổi đào tạo, bồi dưỡng với các giáo viên đại diện từ Instructure để có thể tham gia ngay lập tức nhằm giúp đỡ các giáo viên và điều đó đã tạo nên sự khác biệt trong quá trình triển khai thành công của chúng tôi.”

Hơn 100.000 sinh viên ở Wyoming sử dụng Canvas làm nền tảng học tập, tạo ra sự thay đổi không chỉ về cách học của sinh viên mà còn cả cách giảng dạy của giáo viên. “Chúng ta có thể bắt đầu thảo luận về cách dạy trực tuyến hiệu quả, không chỉ về cách sử dụng Canvas. Nó đã cho phép chúng tôi thay đổi phương pháp dạy học của mình.” theo Laurel Ballard chia sẻ thêm.

Bài viết được dịch tại: https://www.instructure.com/canvas/resources/case-studies/wyoming-k20-casestudy