SpeedGrader- Công cụ điều chỉnh giá trị điểm cho toàn bộ bài kiểm tra

Điểm giờ chót là gì? Điểm giờ chót cho phép bạn thêm hoặc bớt điểm theo cách thủ công từ điểm bài kiểm tra tổng thể của học sinh. Tính năng này chỉ có sẵn trong SpeedGrader.

Ghi chú:

  • Nếu bạn muốn điều chỉnh điểm cho một câu hỏi cụ thể trong bài kiểm tra, bạn có thể sử dụng tính năng chấm lại bài kiểm tra.
  • Các thay đổi về điểm đối với những bài nộp được thực hiện thông qua nhập Sổ điểm có thể hiển thị dưới dạng điểm giờ chót trong SpeedGrader.

Cách thực hiện như thế nào?

Trong Điều hướng khóa học, hãy nhấp vào liên kết Bài tập.

image

Tiếp theo, chọn vào tên bài kiểm tra bạn muốn mở.

image

Trong thanh bên, nhấp vào liên kết SpeedGrader.

image

Trong menu thả xuống Sinh viên, hãy chọn tên của sinh viên có bài kiểm tra bạn muốn xem.

image

Trong trường Điểm giờ chót ở cuối cửa sổ, hãy nhập số điểm bạn muốn cộng thêm vào điểm tổng thể của bài kiểm tra. Bạn cũng có thể nhập các điểm trừ.

image

Khu vực Điểm cuối khóa sẽ cho bạn biết điểm cuối cùng trông như thế nào dựa trên số điểm giờ chót.

image

Khi bạn đã sẵn sàng thay đổi điểm bài kiểm tra của học sinh, hãy nhấp vào nút Cập nhật Điểm.

image

Chúc Quý Thầy/ Cô thành công!