Sử dụng thang đo nhận thức bloom trong thiết kế mục tiêu học tập cho các khóa học trực tuyến (P.1)

Dựa theo tiêu chuẩn A trong “Bộ tiêu chuẩn khóa học trực tuyến iNACOL”(2020), mục tiêu học tập là một trong những thành phần thiết yếu của một khóa học online, giúp người học xác định rõ được mức độ thành thạo về kĩ năng cũng như kiến thức mà khóa học mạng lại. Theo thói quen, giáo viên thường dùng những cụm từ như “nắm vững”, “chỉ ra”, … để miêu tả năng lực của người học sau khóa học. Tuy nhiên, những cụm từ này còn mơ hồ và không thể đo đạc được. Việc sử dụng chính xác các thuật ngữ mô tả mức độ thành thạo của người học thông qua khóa học giúp giáo viên thiết kế các hoạt đông đánh giá thích hợp và hiệu quả hơn.

Ứng dụng thang đo Bloom trong dạy, học và kiểm tra đánh giá:
Hẵn các thầy cô đã từng nghe đến thang đo nhận thức Bloom, bao gồm 6 yếu tố chính đi từ đơn giản đến phức tạp, từ cụ thể đến trừu tượng (Biết, hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá). Vào năm 2001, các chuyên gia tâm lí và giáo dục đã phát triển “Thang đo Bloom dành cho dạy, học và đánh giá”. Những từ ngữ được dùng trong thang đo thể hiện quá trình nhận thức của người học khi tiếp thu kiến thức.


Tại sao giáo viên nên sử dụng thang đo Bloom trong thiết kế mục tiêu học tập:

  • Lên kế hoạch giảng dạy và đưa ra hướng dẫn phù hợp
  • Thiết kế chiến lược và các hình thức đánh giá hợp lý
  • Đảm bảo hướng dẫn và đánh giá đồng bộ với mục tiêu học tập

Như vậy, làm thế nào để giáo viên có thể đánh giá được mức độ thông thạo của người học tương ứng với thang đo nhận thức Bloom? Mời các bạn đón xem Sử dụng thang đo nhận thức bloom trong thiết kế mục tiêu học tập cho các khóa học trực tuyến (P.2)