Trường Đại học bang San Diego_Khai thác sức mạnh của giao tiếp với Canvas LMS và Impact

Đại học bang San Diego
image
Địa điểm: San Diego, CA
Số lượng: 32,023 sinh viên
Adopted Canvas: 2020

Đại học San Diego State

Đại học Bang San Diego (SDSU) đã sử dụng Impact by Guiducture kể từ năm 2018. Vào năm 2020, tổ chức đã trải qua nhiều thay đổi quan trọng, bao gồm cả việc chuyển đổi hoàn toàn từ LMS cũ sang Canvas, tất cả đều đang trong quá trình thích ứng với những thách thức của việc di chuyển tạm thời học trực tuyến do đại dịch COVID-19.

image

Thử thách

Đối với nhiều môi trường học tập khác nhau thì năm 2020 là một năm có nhiều biến động với SDSU. Không chỉ đại dịch đã thay đổi động lực trải nghiệm trực tiếp của SDSU bằng cách chuyển sang hình thức học tập trực tuyến, mà tổ chức này đang chuẩn bị cho một số thay đổi lớn trong nội bộ công ty và hoạt động của họ.

Một trong những sự thay đổi này là việc chuyển đổi LMS từ Blackboard sang Canvas, trong đó khó khăn lớn nhất là khiến cho mọi người làm quen với hệ thống mới và vượt qua các rào cản để áp dụng và tương tác chúng một cách hiệu quả nhất.

Giải pháp

Với tác động của Instructure, Sean Hauze, Giám đốc của học viện Instructional Design & Academic Media tại SDSU, cùng với đội ngũ chuyên nghiệp, họ đã sử dụng đòn bẩy Canvas và thúc đẩy các sinh viên và giảng viên bằng tin nhắn trong ứng dụng. Bằng cách đặt vị trí vào vai trò của người dùng, nhóm đã hướng các thông điệp cụ thể đến những người khách hàng mục tiêu và theo dõi mức độ tương tác của họ. Bằng cách xác định các khu vực leo thang chính liên quan đến việc sang Canvas LMS, nhóm của Sean có thể cung cấp quá trình chuyển đổi suôn sẻ thông qua tất cả các thay đổi công cụ EdTech và bên thứ ba.

Một giá trị quan trọng tại SDSU là tôn trọng và lưu tâm đến việc truyền đạt thông tin đến sinh viên. Về cơ bản, với sự chuyển đổi sang học tập trực tuyến vào năm 2020, đã có một lượng lớn thông tin được gửi đến sinh viên và giảng viên cùng một lúc, điều quan trọng là phải tìm giải pháp hiệu quả nhất để truyền đạt thông tin quan trọng và kịp thời nhất trong đến đúng người dùng mà không làm quá tải kênh của họ.

image
“Xuyên suốt mỗi thành phần của quá trình chuyển đổi này, sự hướng dẫn “Impact” là một công cụ quan trọng để chúng tôi trong các dịch vụ công nghệ hướng dẫn có thể giao tiếp.” - Sean Hauze, Giám đốc Thiết kế Giảng dạy & Truyền thông Học thuật Đại học Bangan Diego

Với “Impact”, SDSU đạt được thông điệp có trách nhiệm và hiệu quả này bằng cách không chỉ có công cụ để nhắm đến các phân khúc mục tiêu của người dùng Canvas mà còn bằng cách có thông tin chi tiết để tìm hiểu về hành vi của người dùng. “Impact” thu thập dữ liệu thống kê hiệu suất, báo cáo sử dụng công cụ và thậm chí cho phép SDSU so sánh các khóa học để xác định các kênh tốt nhất. Với tất cả dữ liệu này, team của Sean có thể xem trạng thái thông điệp của họ và thực hiện hành động để giảm leo thang hỗ trợ bằng cách cung cấp các bối cảnh và vai trò của tài nguyên.

Khi được hỏi một trong những tính năng yêu thích của Sean là gì, anh ấy đã trả lời là ‘Feedback Collection.’ Rất khó để hoàn thiện các chiến lược truyền thông trong tổ chức, đặc biệt là trong quá trình di chuyển và cần đảm bảo rằng tất cả người dùng đều biết được các chức năng mới và những thay đổi trong các điểm tiếp xúc trong khóa học của họ. Bằng cách bật tùy chọn thu thập phản hồi trên hòm thư trong Canvas, Sean có thể biết được “insight” của người dùng về nội dung và nhanh chóng xác định xem có cần áp dụng bất kỳ thay đổi nào hay không. “Impact” cho phép SDSU chọn cách họ muốn cho phép người dùng trả lời bằng phiếu tán thành, phiếu phản đối hoặc nhận xét mở. Dữ liệu thu thập được từ phản hồi này sau đó có thể dễ dàng hành động và là cái nhìn sâu sắc trực tiếp về hành vi, nhu cầu và sở thích của đối tượng mục tiêu.

Khi công bố những thay đổi cùng một lúc như SDSU đã lên kế hoạch, đôi khi sinh viên và giảng viên muốn hiểu rõ hơn về sự cần thiết của việc này và cách nó sẽ được thực hiện. Vì lý do này, khả năng để bắt đầu cuộc trò chuyện dựa trên phản hồi và cung cấp thông tin được yêu cầu là rất quan trọng. Sean cũng giải thích rằng nhóm của anh ấy rất tích cực trả lời và giải quyết một số phản hồi nhất định xấu mà một số người dùng gặp phải.

Giao tiếp hai chiều của công cụ Impact hỗ trợ giữa người dùng và nhóm Sean không chỉ giúp cải thiện hiệu suất Canvas mà còn tạo cho sinh viên và giảng viên cảm giác được lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Nhóm của Sean có thể thực hiện các thay đổi để cải thiện trải nghiệm trực tuyến của người dùng theo cách được cá nhân hóa và kịp thời.

Kết quả

Trong khóa học, team của Sean sẽ tiếp tục tận dụng thông tin chi tiết, cấu trúc trung tâm hỗ trợ và nhắn tin mà Impact cung cấp. Việc chuyển đổi sang Canvas đã đạt được nhiều mục tiêu dự định và nhắm vào việc tối ưu hóa việc áp dụng LMS, một tính năng Impact trên lộ trình cho năm 2021 mà Sean đặc biệt giới thiệu cài đặt quyền trên toàn tổ chức.