Dạy học kết hợp _ Mô hình dạy học kết hợp

Học thuyết

Trong phần này, chúng tôi xem xét các mô hình khác nhau mà bạn có thể sử dụng khi thực hành học kết hợp.

Tóm tắt kết hợp các mô hình học tập

Làm thế nào để các chuyên gia hàng đầu về học tập kết hợp xác định các mô hình học tập kết hợp khác nhau? Một trong những phân tích toàn diện nhất về học tập kết hợp đến từ nhà nghiên cứu giáo dục Michael B. Horn của Viện Innosight.

Michael B. Horn đã xác định bốn mô hình học tập kết hợp phổ biến nhất. Tuy nhiên, ông cũng nói rõ những mô hình này chỉ đơn thuần là một khuôn khổ để giáo viên sử dụng khi phát triển và thảo luận về học tập kết hợp, và hầu hết giáo viên chọn và lựa chọn các yếu tố từ các mô hình này để phù hợp với việc giảng dạy của họ. Họ có thể sử dụng một mô hình vào một ngày cụ thể và một mô hình khác vào các ngày còn lại trong tuần.

Các mô hình này chủ yếu nhằm tạo ra một ngôn ngữ chung cho giáo viên để có thể nói về các phương pháp giảng dạy khác nhau.

Mô hình Flex

Nội dung và hướng dẫn được cung cấp chủ yếu qua mạng internet với sự trợ giúp của giáo viên khi gặp khó khăn trong việc học.

Thiết lập

Học sinh vẫn phải làm việc với máy tính ở trường, bên cạnh đó, các em vẫn đảm bảo nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của giáo viên nếu gặp khó khăn.

Vai trò của giáo viên

Giáo viên cung cấp các trợ giúp nhằm hướng dẫn nhóm và hỗ trợ cá nhân khi cần thiết.

Trải nghiệm của học sinh

Học sinh, sinh viên làm việc trực tuyến trên các tài liệu theo lộ trình riêng với sự hỗ trợ trực tiếp của giáo viên.

Sự kết hợp

Phân phối trực tuyến các chương trình giảng dạy trong tất cả lớp học của từng bộ môn khác nhau.

Mô hình Rotation

Học sinh luân chuyển giữa các trạm học tập, cả trong và ngoài lớp học. Có 4 loại Rotation Model đã được ghi nhận tại iLearnNYC: Station Rotation, Lab Station, Flipped Classroom, Individual Rotation.

Screenshot 2022-01-30 at 9.26.14 AM

Thiết lập

Lớp học được chia thành các trạm và học sinh, sinh viên sẽ phải phân bổ thời gian trong buổi học để luân phiên giữa các trạm.

Vai trò của giáo viên

Giáo viên đặt lịch dạy luân phiên. Sau đó, họ ngồi tại một trạm để hướng dẫn trực tiếp nếu các em có gặp khó khăn trong quá trình di chuyển trạm.

Trải nghiệm của học sinh

Mỗi trạm có một cách tiếp cận khác nhau đối với cùng một mục tiêu học tập, và học sinh làm việc cá nhân, theo nhóm hoặc với giáo viên, tùy thuộc vào trạm.

Sự kết hợp

Một trong những trạm là trả lời trực tuyến (ví dụ, nơi học sinh hoàn thành khảo sát, viết, nghe một câu chuyện hoặc trả lời câu hỏi của giáo viên).

Mô hình Self-blend

Học sinh, sinh viên tham gia các lớp học trực tuyến để bổ sung kiến thức cho các khóa học truyền thống.

Screenshot 2022-01-30 at 9.27.11 AM

Thiết lập

Các môn học trực tuyến sẽ được thực hiện, tổ chức tại nhà hoặc tại trường tùy theo bộ môn.

Vai trò của giáo viên

Giáo viên bộ môn thể chất trong lớp học sẽ có nhiều công việc, nhiệm vụ trong vai trò là giáo viên trực tuyến.

Trải nghiệm của học sinh

Trải nghiệm của sinh viên, học sinh làm việc theo lộ trình riêng trong khi có tùy chọn hướng dẫn trực tiếp.

Sự kết hợp

Cùng một giáo viên cho cả các khóa học trực tuyến và chuyên ngành vật lý sẽ cho phép học sinh nhận được trợ giúp về các khóa học trực tuyến tại trường.

Mô hình Enriched-virtual

Chủ yếu là học tập từ xa và các học viên sẽ không phải đến trường thường xuyên.

Screenshot 2022-01-30 at 9.28.00 AM

Thiết lập

Học sinh sau khi hoàn thành các khóa học trực tuyến, sẽ không bắt buộc phải lên trường.

Vai trò của giáo viên

Giáo viên sẽ hỗ trợ từ xa cho học sinh thông qua trao đổi email và diễn đàn thảo luận trực tuyến.

Trải nghiệm của học sinh

Học sinh, sinh viên làm việc theo tiến độ và lộ trình của mình và học cách tự chịu trách nhiệm với việc học của mình.

Sự kết hợp

Nhiều yếu tố hợp nhất để học sinh không phải tốn thời gian để đến trường nhận hướng dẫn.

Nguồn
It’s learning, Blended learning and learning platforms, n.d.
Đọc thêm:
Dạy học kết hợp và Những câu chuyện tình huống (Phần 1)
Dạy học kết hợp và Những câu chuyện tình huống (Phần 2)